Kontakt

Kontaktpersoner

Ann-Christin Hettinger

HR, Verksamhetschef HSL och Servicechef

Johan Karevik

Ekonomi, Fastighet och IT-chef

Pernilla Åkesson

Kvalitetscontroller

Jessica Hallberg

Lönehandläggare

Anneli Mattsson

Områdeschef Vård

Ingrid Larsson

Biträdande Områdeschef Vård

Magdalena Jerre Andersson

Områdeschef Omsorg och Daglig verksamhet

Åse Ljungdahl

Skolchef/utvecklingsansvarig

Marie Barthel

TF Rektor

Joakim Hettinger

Föreståndare HVB Gästgården & HVB Länsmansgården

Rebecka Frick

Biträdande föreståndare HVB Länsmansgårdens

Victoria Johansson

Biträdande föreståndare HVB Gästgården

Jan Stenblom

Rektor Möllebackskolan

Lars Persson

Fastighetsavdelningen

Sandy Liedholm

Bokning Konferens/Lokaler

Andreas Sjögärd

Gästgårdens kök

Fredrik Norlin

Gästgårdens kök