Kontakt

Kontaktpersoner

Ann-Christin Hettinger

HR, Verksamhetschef HSL och Servicechef

Johan Karevik

Ekonomi, Fastighet och IT-chef

Pernilla Åkesson

Kvalitetscontroller

Anneli Mattsson

Områdeschef Särskilt boende, Demens

Magdalena Jerre Andersson

Områdeschef LSS, Socialpsykiatri, Daglig verksamhet

Åse Ljungdahl

Skolchef/utvecklingsansvarig

Marie Barthel

Rektor

Joakim Hettinger

Föreståndare HVB Gästgården

Sandy Liedholm

Bokning Konferens/Lokaler

Ann-Christin Hettinger

HR, Verksamhetschef HSL och Servicechef

Johan Karevik

Ekonomi, Fastighet och IT-chef

Pernilla Åkesson

Kvalitetscontroller

Anneli Mattsson

Områdeschef Särskilt boende, Demens

Magdalena Jerre Andersson

Områdeschef LSS, Socialpsykiatri, Daglig verksamhet

Åse Ljungdahl

Skolchef/utvecklingsansvarig

Marie Barthel

TF Rektor

Joakim Hettinger

Föreståndare HVB Gästgården

Sandy Liedholm

Bokning Konferens/Lokaler