Daglig verksamhet

Daglig verksamhet, Steget

Stegets belägenhet på Fogdarödsområdet erbjuder såväl närhet till naturen som funktionella lokaler. Lokalerna är utformade för att passa såväl arbete för enskilda aktiviteter, för liten grupp eller för samvaro i lite större grupp.

Vi erbjuder en unik verksamhet med stor flexibilitet och individuella lösningar.

Daglig verksamhet är en insats för att ge personer med funktionsnedsättning och som inte kan arbeta på den vanliga arbetsmarknaden en meningsfull sysselsättning. Insatsen ska främja den personliga utvecklingen och ge delaktighet i samhället, och vår målsättning är att hitta rätt aktivitet för varje person utifrån den enskildes behov, styrkor och intressen. Vi jobbar aktivt med att brukarna är delaktiga i sin genomförandeplan och utifrån den planeras aktiviteter och stöd. Steget erbjuder även platser för personer som inte är boende på Fogdaröd.

Arbetssätt/pedagogik

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Tydliggörande pedagogik syftar till att göra händelser, människors handlingar och miljö begriplig och därmed hanterbar. Ett lösningsfokuserat förhållningssätt innebär att man har en uttalad tilltro till att varje människa har förmåga att äga sin egen lösning. Metoden går ut på att finna det som fungerar och bygga vidare på detta med fokus på framtiden istället för på det förflutna. Varje brukare har sitt individuella schema med tydlig struktur som grund. Schemat berättar om vad som skall hända, var det ska hända och tillsammans med vem. Formen bygger på text, bild, foto eller föremål. I aktiviteterna finns ytterligare ett tydliggörande i form av en arbetsbeskrivning.

Aktiviteter

Aktiviteterna som erbjuds förändras över tid. Några försvinner medan andra kommer till. Många av aktiviteterna är anpassade efter arbetslika förhållanden och består av service till de olika verksamheterna på Fogdaröd, t.ex. posthantering, olika leveranser, sopsortering, lagning av cyklar och olika sorters trädgårdsarbeten. Steget har även caféverksamhet en dag i veckan för våra demensboenden. Stor vikt läggs även på att erbjuda aktiviteter som är inriktade på sinnesupplevelser och skapande.

Aktiviteter utanför Steget

Vi samarbetar med arbetsplatser utanför Fogdaröd där möjlighet ges till individuellt arbete eller i grupp. Vi samarbetar vid behov med arbetsförmedlingen för att hjälpa brukarna att komma vidare och motverka inlåsningseffekten. HAB-ersättning utgår till brukarna per timme för aktivitet både på Steget och på extern arbetsplats.

Lunch

Vi erbjuder olika möjligheter och miljöer att inta sin lunch beroende på vad man önskar och klarar av. Ett alternativ är att äta i matsalen på Fogdaröds Gästgård. Där tillagas maten från grunden av våra duktiga kockar. Annars kan man äta på den dagliga verksamheten i matsal eller på eget rum. Den som vill kan ha egen mat med sig och värma i mikron. Personalstöd ges utifrån behov.

Välkommen att höra av dig!

Magdalena Jerre Andersson
Områdeschef

Tel:0413-55 97 45

Jim Paulsson
Biträdande områdeschef

Steget
Norra Fogdarödsvägen 4F 243 93 Höör
Tel: 0413-55 97 18 steget(at)fogdarod.se