HVB Gästgården

HVB Gästgården

HVB Gästgården är vackert belä­gen i en park med närhet till natur och skog med gång och cykelavstånd till Höörs centrum med bland annat tågstation.

Boende och behandling för ungdomar

Fogdaröd tar emot pojkar och flickor som behöver bryta sitt beteendemönster och hitta nya strategier, det kan vara normbrytande beteende, psykosociala problem, utåtagerande, själv-skadebeteende, integrationsproblem m.m. Målet är att ge stöd och verktyg i att förändra gamla beteendemönster. Fogdaröd har en lång erfarenhet av personer med ADHD, autism och psykiska funktionsnedsättningar. Målgruppens problematik är oftast mycket komplex. Verksamheten har 11 vårdplatser. Vi tar emot placeringar under lagrum SoL och LVU.

Behandlingsmetoder • Tydliggörande • ART (Aggressive Replacement Training) • KBT (kognitiv beteendeterapi) • MI (motiverande samtal) • Miljöterapi där vi nyttjar vårt unika läge för aktiviteter och rekreation • KAT-kit (Kognitiv Affektiv Träning) • Struktur av dygn/veckoschema

Almgården ligger naturskönt med gott om naturupplevelser och vi har tillgång till ett eget inne- och utegym samt idrottshall. Kika på våra fina omgivningar: HVB-Gästgården, vackert beläget i utkanten av Höör (02:16) För specifika frågor kring verksamheten och placeringsförfrågningar vänligen kontakta Victoria Johansson Områdeschef HVB Gästgården Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Tele: 0413-55 97 07 victoria.johansson(at)fogdarod.se

Välkommen att höra av dig!

Joakim Hettinger
Föreståndare HVB Gästgården & HVB Länsmansgården

Tele: 0413-55 97 15

Victoria Johansson
Biträdande föreståndare HVB Gästgården

Tele: 0413-55 97 07