HVB Gästgården

HVB Gästgården

HVB Gästgården ligger naturskönt i utkanten av Höör med gång- och cykelavstånd till Höörs centrum.

Boende och behandling för ungdomar

HVB Gästgården erbjuder boende i en hemlik miljö för pojkar och flickor i åldrarna 12-19 år som behöver bryta sitt beteendemönster och hitta nya strategier. Det kan exempelvis vara normbrytande beteende och psykosocial problematik. Målet är att ge stöd och verktyg i att förändra gamla beteendemönster. Målgruppens problematik är oftast komplex. Verksamheten är uppdelad i två enheter med ungdomar i åldern 12-15 år och 15-19 år med totalt 7 platser. Vi tar emot placeringar under lagrum SoL och LVU.

Så här arbetar vi

Vi erbjuder varje ungdom kvalificerad och individuellt anpassad behandling. Denna sker utifrån det gemensamma uppdrag som upprättats i samråd mellan socialtjänst, ungdom, personal och vårdnadshavare. Varje ungdom tilldelas två kontaktpersoner som erbjuder regelbundna behandlingssamtal och som ansvarar för planering, genomförande samt uppföljning av vården. Genom hög personaltäthet samt personal med kompetens och erfarenhet skapas en trygg tillvaro för ungdomarna.

Behandlingsmetoder

Vårt behandlingsarbete har sin utgångspunkt i relationsskapande, det lågaffektiva bemötandet och i tydliggörande pedagogik. Vi erbjuder en trygg och strukturerad vardag och tar stöd i MI (motiverande samtal) och Vardagskompassen i våra behandlingssamtal samt kartläggningar. Våra behandlingsmetoder kännetecknas av ett salutogent förhållningsätt där fokus ligger på framtiden samt att gemensamt hitta strategier för att ge ungdomen möjligheter och resurser att bemästra svårigheter.

Omgivningar

HVB Gästgården är vackert beläget i en park med närhet till naturen. I den intilliggande skogen finns vackra vattendrag och motionsslingor som bidrar till en aktiv fritid. På området finns både ute- och innegym som ungdomarna har möjlighet att utnyttja. Vi åker även på utflykter som tar oss ut över hela Skåne.

Spela videoklipp

Välkommen att höra av dig!

Joakim Hettinger
Föreståndare HVB Gästgården & HVB Länsmansgården

Tele: 0413-55 97 15

Victoria Johansson
Biträdande föreståndare HVB Gästgården

Tele: 0413-55 97 07