Välkommen till Karolinaskolan

I utkanten av Skånes hjärta, Höör, finns Fogdaröd med Karolinaskolan, som är särskilt utformad för ungdomar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), så som t ex ADHD, autism och tourettes syndrom. Skolan är vackert beläget i en park med närhet till natur och möjlighet till friluftsliv samt med gång- och cykelavstånd till Höörs centrum. Karolinaskolan drivs av Fogdaröd omsorg, vård och skola, en icke vinstdrivande förening som har funnits i över 110 år med start 1907, och då liksom nu återinvesteras varje krona i verksamheten.

Karolinaskolan är till för dig som

  • Trivs och lär och utvecklas bäst i den lilla klassen
  • Uppskattar inlärning genom praktiskt arbete utomhus
  • Har svårt att hitta en lämplig skola i hemkommunen
  • Internatformens helhetslösning med boende och fritid

Program

Karolinaskolan erbjuder:

  • Naturbruksprogram, med inriktning trädgård, för elever med behörighet (godkända betyg i engelska, svenska, matematik samt 5 övriga ämnen)
  • Yrkesintroduktion, yrkesutbildning för elever som saknar godkända betyg för behörighet
  • Programinriktat individuellt, som val syftar till att ge behörighet för det nationella programmet och är till för elever som har godkända betyg i svenska, engelska eller matematik samt 4 övriga ämnen, alternativt 3 om eleven har godkända betyg i engelska och matematik
  • Utbildningen är från och med läsåret 2021/2022 fyraårig.

Målsättning

Förutom att ge eleverna en god yrkesutbildning även förbereda dem för ett fungerande vuxenliv med arbete, eget boende och meningsfull fritid.

Internatet

Eleverna bor i hemlik miljö tillsammans med skolkamraterna. De olika boendena har olika antal rum och vi försöker gruppera i boendena efter elevernas olika behov. Varje elev har eget rum men delar duschrum med en eller två kamrater. De har dessutom tillgång till gemensamt kök och vardagsrum. Personal finns i boendet dygnet runt som stöd och handledare. Eleverna får erfarenhet av att bo tillsammans med andra, ta hänsyn och visa respekt. De förbereds för ett eget boende genom att ta del i vardagssysslorna. På helger och lov åker alla elever hem.

Pedagogik och arbetssätt

Vi arbetar med ett lösningsinriktat förhållningssätt och bemötande som grundar sig i en tilltro till elevernas egen förmåga och vilja att finna sina lösningar och att ta ansvar, såväl i undervisningen som i vardagen, och i relationer samt vid konflikter. Vi utgår från varje elev, där han/hon befinner sig just nu och uppmärksammar små och stora framsteg. Och genom närvaro av vuxna såväl i undervisning som i aktiviteter, måltider och raster skapas en trygg miljö för ungdomarna. Lärarna har förutom sin lärarutbildning goda kunskaper och erfarenhet av att arbeta med den aktuella målgruppen. Även internatpersonalen har varierande adekvat yrkesbakgrund, som exempelvis fritidsledare, samt goda kunskaper och erfarenhet av att arbeta med den aktuella målgruppen.

Fritid

Målet är att stimulera ungdomarna till att utveckla intressen för att fritiden ska bli meningsfull och aktiv. Genom aktiviteterna tränar och utvecklar eleverna sin sociala förmåga och även förståelse för det sociala samspelet med människor i olika åldrar.

Besök

Du är välkommen att besöka oss tillsammans med dina föräldrar och/eller personal från skolan eller socialtjänsten. Kontakta rektor Marie Barthel för att bestämma tid för besöket.

Ansökan

Vi ser gärna att du som ett första steg i ansökan kontaktar rektor Marie Barthel för besök och information om ansökningsprocessen och antagningen. Antagning sker via skanegy.se.

Helhetslösningen på Karolinaskolan innebär att det är viktigt att du i god tid kontaktar socialförvaltningen i din hemkommun kring kostnaderna för en plats på Karolinaskolans internat.

Antagningsinformation för Karolinaskolan 

Läsårstider för 2023-2024

Blankett för ledighetsansökan

Välkommen att höra av dig!

Marie Barthel
Rektor
Camilla Malmqvist
Internatföreståndare

Karolinaskolan

Internat

Blåklinten
0413-55 97 25
0413-55 97 26

Gästgården
0413-55 97 24