Integritetspolicy (EU)

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 6 juli, 2023 och gäller för medborgare och lagligt permanent bosatta i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

I den här sekretesspolicyn redogör vi för vad vi gör med de uppgifter som vi får om dig via https://fogdarod.se. Vi rekommenderar att du läser denna redogörelse noggrant. Vid vår behandling följer vi kraven i lagstiftningen om skydd av personuppgifter. Det innebär bland annat att:

 • vi redogör tydligt för de syften för vilka vi behandlar personuppgifter. Detta gör vi genom denna integritetspolicy;
 • vi strävar efter att begränsa vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som krävs för legitima ändamål;
 • vi begär först ditt uttryckliga samtycke för att behandla dina personuppgifter i de fall som kräver ditt samtycke;
 • vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver detta även av de parter som behandlar personuppgifter för vår räkning;
 • vi respekterar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter eller att få dem korrigerade eller raderade på din begäran.

Om du har några frågor eller vill veta exakt vilka uppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss.

1. Syfte, uppgifter och lagringsperiod

Vi kan samla in eller ta emot personlig information för ett antal syften som är kopplade till vår affärsverksamhet och som kan inkludera följande: (klicka för att expandera)

2. Cookies

Vår webbplats använder cookies. För mer information om cookies, se vår Cookiepolicy

3. Praxis för offentliggörande av uppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter om vi är skyldiga att lämna ut dem enligt lag eller domstolsbeslut, som svar på ett brottsbekämpande organ, i den mån det är tillåtet enligt andra bestämmelser i lagen, för att tillhandahålla information eller för en utredning av en fråga som rör den allmänna säkerheten.

Om vår webbplats eller organisation tas över, säljs eller är inblandad i en sammanslagning eller ett förvärv kan dina uppgifter avslöjas för våra rådgivare och eventuella potentiella köpare och överlämnas till de nya ägarna.

Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Google.

4. Säkerhet

Vi har åtagit oss att skydda personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter. Detta säkerställer att endast nödvändiga personer har tillgång till dina uppgifter, att tillgången till uppgifterna är skyddad och att våra säkerhetsåtgärder regelbundet ses över.

5. Tredje-parts webbplatser

Denna integritetspolicy gäller inte för webbplatser från tredje-part som är anslutna via länkar på vår webbplats. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser dessa webbplatsers integritetspolicy innan du använder dessa webbplatser.

6. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vi rekommenderar att du regelbundet läser denna integritetspolicy för att få kännedom om eventuella ändringar. Dessutom kommer vi att aktivt informera dig när det är möjligt.

7. Tillgång till och ändring av dina uppgifter

Om du har några frågor eller vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss. Du kan kontakta oss genom att använda informationen nedan. Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att få veta varför dina personuppgifter behövs, vad som kommer att hända med dem och hur länge de kommer att sparas.
 • Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi känner till.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att komplettera, korrigera, få dina personuppgifter raderade eller blockerade när du vill.
 • Om du ger oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter har du rätt att återkalla detta samtycke och få dina personuppgifter raderade.
 • Rätt att överföra dina uppgifter: Du har rätt att begära ut alla dina personuppgifter från den personuppgiftsansvarige och överföra dem i sin helhet till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att invända: Du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter. Vi tar hänsyn till detta, om det inte finns motiverade skäl för behandlingen.

Se till att du alltid tydligt anger vem du är, så att vi kan vara säkra på att vi inte ändrar eller raderar uppgifter om fel person.

8. Inlämning av klagomål

Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi hanterar (ett klagomål om) behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten.

9. Kontaktuppgifter

Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & skola upa ek. för.
NORRA FOGDARÖDSVÄGEN 8
243 93 Höör
Sverige
Webbplats: https://fogdarod.se
E-post: info@fogdarod.se
Telefonnummer: 0413 55 97 00

Bilaga

iThemes Security

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Cookies

När du besöker inloggningssidan skapas en tillfällig cookie som underlättar kompatibilitet med vissa alternativa inloggningsmetoder. Denna cookie innehåller ingen personlig information och löper ut efter 1 timme.

Säkerhetsloggar

IP-adressen för besökare, användar-ID för inloggade användare och användarnamn för inloggningsförsök loggas villkorligt för att kontrollera om det förekommer skadlig aktivitet och skydda webbplatsen från specifika typer av attacker. Exempel på situationer när loggning sker inkluderar inloggningsförsök, utloggningar, förfrågningar om misstänkta URL:er, ändringar av webbplatsens innehåll och uppdateringar av lösenord. Denna information sparas i 60 dagar.

Vem vi delar dina data med

När du kör säkerhetskontroll kommer ithemes.com att kontaktas som en del av processen för att avgöra om webbplatsen stöder TLS/SSL-förfrågningar. Ingen personlig information skickas till ithemes.com som en del av denna process. Förfrågningar till ithemes.com inkluderar webbplatsens URL. För information om ithemes.com:s integritetspolicy, se iThemes integritetspolicy.

Denna webbplats skannas efter potentiell skadlig kod och sårbarheter av iThemes Site Scanner. Vi skickar inte personlig information till skannern; dock kan skannern hitta personlig information som har offentliggjorts (till exempel i kommentarer) under skanningen.

Hur länge vi behåller dina data

Säkerhetsloggar sparas i 60 dagar.

Vart vi skickar dina data

Denna webbplats ingår i ett nätverk av webbplatser som skyddar mot distribuerade bruteforce-attacker. För att möjliggöra detta skydd delas IP-adressen för besökare som försöker logga in på webbplatsen med en tjänst som tillhandahålls av ithemes.com. För detaljer om integritetspolicyn, se iThemes integritetspolicy.

Really Simple SSL

Really Simple SSL och Really Simple SSL-tillägg samlar inte in någon personligt identifierbar information, så GDPR gäller inte för dessa tillägg eller användningen av dem på din webbplats. Du kan hitta vår integritetspolicy här.

Loco Translate

Detta tillägg samlar inte in data från offentliga webbplatsbesökare. Administratörer och användare kan granska Loco's integritetspolicy för tillägget.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Denna webbplats använder Privacy Suite for WordPress från Complianz för att samla in samtyckesregister. För denna funktion anonymiseras din IP-adress och lagras i vår databas. För mer information, se Complianz integritetspolicy.