Socialpsykiatri boende Hästhagen

Socialpsykiatri

Hästhagen

Vid Skånes mitt, Höör, finns Fogdaröds boende Hästhagen för personer inom socialpsykiatrin. Hästhagen är vackert belägen med närhet till natur och skog med gång och cykelavstånd till Höörs centrum. Hästhagen består av nio radhus-lägenheter med 1–2 rum, kök och badrum. Samtliga lägenheter har egen ingång och ligger i markplan. Om behovet av avskildhet är stor har vi även ett friliggande hus i områdets utkant med egen trädgård.

Arbetssätt och personal

Personalen på Hästhagen har som utgångspunkt att göra den boende delaktig i att plan­era och utforma sina vårdinsatser. Målet är att individen ska bli medveten om sin prob­lematik i vardagen och arbeta aktivt med att hitta lösningar och strategier för att skapa en förändring. Genom att skriva en genomförandeplan sätter den boende upp övergripande mål och delmål och utifrån dom upprättar varje kontaktpersonal och boende sedan en struktur med dagveckoschema som ligger till grund för det arbete man tillsammans gör. Personalen arbetar utifrån varje individs styrkor och att den boende ska utveckla sina praktiska och sociala färdigheter, de bistår även med praktiskt stöd vid behov, men agerar främst genom att hitta fungerande metoder samt att uppmuntra till självständigt arbete. Läs mer om LSS och socialpsykiatri här.

Träffpunkten

Träffpunkten är en fritidslokal som ligger i anslutning till lä­genheterna. Här kan man träffa sina grannar och fika, spela spel eller titta på TV. På Träffpunkten sker även enskilda eller gemensamma aktiviteter utifrån de boendes önskemål. Gemensamma fritidsaktiviteter utanför området planeras på ett gemensamt boendemöte en gång i månaden.

Vardagslivet

Tillsammans med en kontaktpersonal skapar den boende ett dagveckoschema. Här planeras tider och dagar för hygien, hemmets skötsel, inköp, samtal och eventuella fritidsaktiviteter. Målet är att hitta lösningar och strategier för att den enskilde ska få en fungerande vardag utifrån sin förmåga och sina förutsättningar. Personalen arbetar utifrån varje individs styrkor och att den boende ska utveckla sina praktiska och sociala färdigheter.

Fritid/sysselsättning

Vi arbetar för att individen ska ha en god tillvaro på Hästhagen. Det innefattar också möjlighet till sysselsättning och social samvaro med an­dra. Förutom de aktiviteter som sker på Träffpunkten planeras enskilda utfärder och aktiviteter tillsammans med den enskilde som utgår från den boendes intresse och önskemål.

Läs mer om hur det går till att placera hos oss här.

Välkommen att höra av dig!

Magdalena Jerre Andersson
Områdeschef

Tel:0413-55 97 45

Jim Paulsson
Biträdande områdeschef

Hästhagen
Norra Fogdarödsvägen 7
243 93 Höör

Tele: 0413-55 97 33