$299

/each

Aktuellt

Följ det senaste som händer från Fogdaröd

$299

/each

Särskilt boende

Äldre demens Yngre demens Korttidsboende

$299

/each

LSS och socialpsykiatri

Boende 18-65+ Daglig verksamhet

$299

/each

HVB

Pojkar och flickor 12-15 år

$299

/each

Skola

Gymnasieskola med för elever med NPF

Vår vision – Vi skapar en trygg plats för ett gott liv - nu och i framtiden!

Vår värdegrund vilar på: trygghet, glädje, delaktighet, tillit och ansvar. Hos oss hittar du en unik verksamhet med stor flexibilitet och individuella lösningar. Företaget drivs som en ekonomisk förening, där varje krona återinvesteras i verksamheterna.

$299

/each

Fogdaröds museum

$299

/each

Jobba hos oss

$299

/each

Hyr våra lokaler

$299

/each

Synpunkter

$299

/each

Kvalitetsarbete