Startsida

Vår vision – Vi skapar en trygg plats för ett gott liv - nu och i framtiden!

Vår värdegrund vilar på: trygghet, glädje, delaktighet, tillit och ansvar. Hos oss hittar du en unik verksamhet med stor flexibilitet och individuella lösningar. Företaget drivs som en ekonomisk förening, där varje krona återinvesteras i verksamheterna.

Fogdaröd erbjuder

För vuxna:Särskilt boende för äldre personer med demenssjukdom i kombination med somatiskt och psykiskt vårdbehov. • Särskilt boende för yngre personer med demenssjukdom. • Korttidsboende för personer med demenssjukdom. • Boende för personer inom socialpsykiatrin. • Särskilt boende för personer med LSS beslut, som har intellektuell funktionsnedsättning, autism eller dubbeldiagnos även i kombination med psykisk funktionsnedsättning. • Daglig verksamhet för personer inom LSS.

För barn och ungdomar:Gymnasieskola med naturbruksprogram med internat för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, så som ADHD, autism och tourettes syndrom. • HVB hem för pojkar och flickor mellan 12 - 19 år med psykosocial problematik.

$299

/each

Särskilt boende

$299

/each

LSS

$299

/each

HVB

$299

/each

Skola

$299

/each

Nyheter

Följ det senaste som händer från Fogdaröd

$299

/each

Synpunkter

Har du synpunkter eller förslag på förbättringar?

$299

/each

Kvalitetsarbete

Läs mer om vårt kvalitetsarbete – och värdegrundsdeklaration.