Startsida

Vår vision – Fogdaröd ska vara det självklara valet för dig som kund och medarbetare!

Vår värdegrund vilar på: trygghet, glädje, delaktighet, tillit och ansvar. Hos oss hittar du en unik verksamhet med stor flexibilitet och individuella lösningar. Företaget drivs som en ekonomisk förening, där varje krona återinvesteras i verksamheterna.

Maria Nilsson, VD

Fogdaröd erbjuder

För vuxna: • Särskilt boende för äldre personer med demenssjukdom i kombination med somatiskt och psykiskt vårdbehov. • Särskilt boende för yngre personer med demenssjukdom. • Boende för personer inom socialpsykiatrin. • Särskilt boende för personer med LSS beslut, som har intellektuell funktionsnedsättning, autism eller dubbeldiagnos även i kombination med psykisk funktionsnedsättning. • Daglig verksamhet för personer inom LSS.

För barn och ungdomar: • Gymnasieskola med naturbruksprogram med internat för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, så som ADHD, autism och tourettes syndrom. • En grundskola samt ett HVB för elever mellan 10–15 år som är speciellt utformat för elever i behov av särskilt stöd. • HVB hem för pojkar och flickor mellan 12 - 19 år med psykosocial problematik.

Skärmklipp
Spela videoklipp

$299

/each

Omsorg

$299

/each

Vård

$299

/each

HVB

$299

/each

Skola

$299

/each

Nyheter

Följ det senaste som händer från Fogdaröd

$299

/each

Synpunkter

Har du synpunkter eller frörslag på förbättringar, klicka här.

$299

/each

Kvalitetsarbete

Läs mer om vårt kvalitetsarbete – och värdegrundsdeklaration.