Startsida

Vår vision – Fogdaröd ska vara det självklara valet!

Vår värdegrund vilar på: trygghet, glädje, delaktighet, tillit och ansvar. Hos oss hittar du en unik verksamhet med stor flexibilitet och individuella lösningar. Företaget drivs som en ekonomisk förening, där varje krona återinvesteras i verksamheterna.

Maria Nilsson, VD

Fogdaröd erbjuder

För vuxna: • Särskilt boende för äldre personer med demenssjukdom i kombination med somatiskt och psykiskt vårdbehov. • Särskilt boende för yngre personer med demenssjukdom. • Boende för personer inom socialpsykiatrin. • Särskilt boende för personer med LSS beslut, som har intellektuell funktionsnedsättning, autism eller dubbeldiagnos även i kombination med psykisk funktionsnedsättning. • Daglig verksamhet för personer inom LSS.

För barn och ungdomar: • Gymnasieskola med naturbruksprogram med internat för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, så som ADHD, autism och tourettes syndrom. • En grundskola samt ett HVB för elever mellan 10–15 år som är speciellt utformat för elever i behov av särskilt stöd. • HVB hem för pojkar och flickor mellan 12 - 19 år med psykosocial problematik.

Omsorg

Vård

HVB

Skola

Nyheter

Följ det senaste som händer från Fogdaröd

Synpunkter

Har du synpunkter eller frörslag på förbättringar, klicka här.

Kvalitetsarbete

Läs mer om vårt kvalitetsarbete – och värdegrundsdeklaration.