Fogdaröds LSS och socialpsykiatriverksamhet

Välkommen till Fogdaröds LSS och socialpsykiatriverksamhet

Välkommen till Fogdaröds LSS och socialpsykiatri verksamhet

Vi vänder oss till personer från 18 år med autism, utvecklingsstörning och psykiska funktionshinder inom LSS och socialpsykiatri. Med hjälp av tydliggörande pedagogik och ett lågaffektivt bemötande skapar vi tillsammans en fungerande vardag. Stödet och innehållet anpassar vi tillsammans utifrån kundens kognitiva förmåga och det psykiska måendet. Här finner du kunskap, kompetens och engagemang, och även miljöer som är utöver det vanliga.

Välkommen till vår LSS och socialpsykiatriverksamhet med livskvalitet och utveckling i fokus.

Stöd och service

Stödet planeras utifrån kundens behov och önskemål. Utgångspunkten är att alla har rätt till att leva sitt liv som andra utifrån sina förmågor och förutsättningar. Personalstöd får kunden enligt målen i genomförandeplanen. Stödet utgår från kundens lägenhet och kan omfatta allt från hygien och tvätt till att handla och laga mat, men även som medföljare vid exempelvis läkar- och tandläkarbesök. Ett sätt att kartlägga hjälpbehovet är att använda materialet ”Vardagsstöd”. Här ges kunden stöd i att uttrycka behov av hjälp i olika aktiviteter och på vilket sätt stödet önskas, t.ex. i form av personal eller kognitiva hjälpmedel. Läs mer om LSS och socialpsykiatri här

Aktiviteter

Fritiden planerar den boende tillsammans med sin kontaktpersonal. Tillsammans upprättar man en struktur med dags- och veckoschema. De naturnära omgivningarna inbjuder till promenad, fiske och bad, eller till exempel besök på Skånes djurpark. Gemensamma måltider och aktiviteter ordnas vid högtider såsom jul och påsk och vid födelsedagar eller vid sköna sommarkvällar. På Fogdaröd har vi även en Daglig verksamhet, Steget. Läs mer om vår Dagliga verksamhet, Steget här

Arbetssätt/pedagogik

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Tydliggörande pedagogik syftar till att göra händelser, människors handlingar och miljön begriplig och därmed hanterbar. Lågaffektivt bemötande använder vi för att förebygga och minska utåtagerande beteende. Vi använder också ett dialektiskt förhållningssätt för att kunden ska känna sig bekräftad och för att känna sig sedd och lyssnad på. Läs mer om hur det går till att placera hos oss här

Välkommen att höra av dig!

Magdalena Jerre Andersson
Områdeschef

Tel:0413-55 97 45

Jim Paulsson
Biträdande områdeschef