Fogdaröds LSS och psykiatriverksamhet

Välkommen till Fogdaröds LSS och socialpsykiatriverksamhet

Vi vänder oss till personer med autism, utvecklingsstörning och psykiska funktionshinder. Med en kombination av tydliggörande pedagogik, lösningsfokuserat arbetssätt och en anpassning utifrån det psykiska måendet skapar vi de ramar och innehåll som möjliggör utveckling.

Här finner du kunskap, kompetens, engagemang och miljöer som är utöver det vanliga! Välkommen till vår LSS och psykiatriverksamhet med Livskvalitet och Utveckling i fokus.

Cypressen

I utkanten av Skånes hjärta, Höör finns Fogdaröd med Cypressens gruppboende för personer som har intellektuell funktions-nedsättning, autism eller dubbeldiagnos även i kombination med psykisk funktion­snedsättning. Cypressen är vackert belä­gen i en park med närhet till natur och skog med gång och cykelavstånd till Höörs centrum.

Hästhagen

I utkanten av Skånes hjärta, Höör finns Fogdaröd med Hästhagen som är ett boende för psykiskt funktionsnedsatta personer, plac­erade enligt SoL. Hästhagen är vackert belä­gen med närhet till natur och skog med gång och cykelavstånd till Höörs centrum. Många som söker sig till eller blir placerade på Hästhagen har behov av att träna sina praktiska färdigheter i vardagen – att kunna hantera vardagen med allt vad det innebär, oberoende av sin psykiska ohälsa.

Möllebacken

I centrala Höör, mitt i Skånes hjärta, finns Mölle­backen, bostad med särskild service för personer som har intellektuell funktionsnedsättning, au­tism eller dubbeldiagnos även i kombination med psykisk funktionsnedsättning. Möllebacken består av fem handikappanpassade servicelägenheter med egen uteplats eller balkong.

Sandstenen

I utkanten av Skånes hjärta, Höör, på Holma finns Sandstenen, bostad med särskild ser­vice för personer som har intellektuell funk­tionsnedsättning, autism eller dubbeldiagnos även i kombination med psykisk funktions-nedsättning. Sandstenen är vacker beläget i en park med närhet till natur och med cykelavs­tånd till Höörs centrum.

Välkommen att höra av dig!

Magdalena Jerre Andersson
Områdeschef

Tel:0413-55 97 45