Svenska vårds årskonferens

Vår VD Maria Nilsson har deltagit på svenska vårds årskonferens.  Där fick hon möjlighet att prata med rikspolitiker samt föreläsa om hur vi på Fogdaröd arbetar med kunder med omfattande kognitiv och social promlematik.