Solceller

Som ett led i vårt miljö- och klimatarbete är vi nu i full gång med att installera solceller. När anläggningen är i full drift kommer den att generar 164 kW förnyelsebar energi. Detta är en klok investering då vi gynnar såväl vår gemensamma miljö samtidigt som vi kan minska våra driftskostnader.