Skola

Välkommen till Fogdaröds skolor

Karolinaskolan och Möllebackskolan

Är till för dig som önskar undervisning i den lilla skolan. Här möter du vuxna med kompetens, erfarenhet och stort engagemang. På våra boenden arbetar personal som stöttar dig i det som tillhör vardagen. Du får hjälp att bygga upp goda rutiner och relationer. Välkommen att boka ett besök hos oss!

Karolinaskolan

I utkanten av Skånes hjärta, Höör, finns Fogdaröd med Karolinaskolan, som är särskilt utformad för ungdomar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), så som t ex ADHD, autism och tourettes syndrom. Skolan är vackert beläget i en park med närhet till natur och möjlighet till friluftsliv samt med gång- och cykelavstånd till Höörs centrum.

Möllebackskolan

Skolan är belägen mitt i Öresund, på den idylliska ön Ven, en halvtimmes båtresa från Landskrona. Möllebackskolan är grundskolan där eleverna från HVB Länsmansgården får sin undervisning. Undervisningen är individuell, vilket betyder att eleven börjar där eleven kunskapsmässigt befinner sig.

Välkommen att höra av dig!

Åse Ljungdahl
Skolchef/Utvecklingsansvarig

Tele: 0413-55 97 44

Marie Barthel
TF Rektor

Tele: 0413-55 97 21

Jan Stenblom
Områdeschef/rektor Möllebackskolan

Tele: 0413-55 97 46

Åse Ljungdahl
Skolchef/Utvecklingsansvarig

Tele: 0413-55 97 44

Marie Barthel
TF Rektor

Tele: 0413-55 97 21

Jan Stenblom
Områdeschef/rektor Möllebackskolan

Tele: 0413-55 97 46