Fakta om demens

Demens-vår nya folksjukdom

Demens är ett samlingsnamn för många olika sjukdomar. Man får problem med koncentrationen och med minnet, och man kan även få det svårt med språk och tidsuppfattning. Oro, beteendeförändringar och nedstämdhet kan uppstå, men vilka symptom man får beror på var skadan sitter i hjärnan. 

Förr i tiden betraktades demenssjukdom som en oundviklig följd av åldrandet, men även om demens förvisso är avsevärt vanligare i hög ålder så är det dock inget naturligt åldrande.

Demens är en folksjukdom och ungefär 25 000 personer insjuknar varje år. Mellan 130.000-150.000 personer i Sverige uppskattas leva med någon form av demenssjukdom. Demensförbundet har kommit fram till att det finns ett 80-tal olika demenssjukdomar, och av dem utgör Alzheimers sjukdom 60% av de insjuknade och är därmed den vanligaste.

Att leva med demens

Att få en demensdiagnos är omskakande, inte bara för den drabbade, utan även för de närstående. Eventuellt kan man ha anat redan innan att något inte är som det ska, att något händer som inte tillhör ett normalt åldrande. Symtom som brukar skapa misstankar hos närstående är förändrat beteende, glömska och initiativlöshet. De första symtomen skiljer sig dock mellan de olika demensdiagnoserna, och även från person till person.

Utvecklingen av sjukdomen kan se mycket olika ut. Många kan leva ett självständigt och normalt liv i många år med en demenssjukdom medan andra kan få en direkt och snabb förändring. Om man misstänker att man själv har en framväxande demenssjukdom eller om man misstänker att en närstående har demens är det viktigt att komma i kontakt med sjukvården. För att diagnostisera sjukdomen erbjuder sjukvården minnesutredningar och medicinska tester. Du kan läsa mer om minnesutredningar på Hjärnfondens hemsida. https://www.hjarnfonden.se/2018/09/att-gora-en-demensutredning/

Till dig som närstående

En demenssjukdom är även de anhörigas sjukdom. Sjukdomen orsakar påfrestningar både hos den demenssjuke och hos de närstående. Här nedan kan du läsa några generella tips som kan vara bra att tänka på för dig som närstående.

Det är först och främst viktigt att kunna se människan bakom sjukdomen. Att ta tillvara på alla dagar ni har tillsammans och att göra saker ni båda tycker om. Det kan exempelvis vara att promenera eller att titta i tidningar, laga god mat eller titta på gamla bilder. Det finns mycket man kan göra tillsammans även om man inte kan göra de saker man gjorde innan. Allt handlar om att skapa en positiv samvaro baserat på förutsättningarna.

Att resonera med en demenssjuk kan vara svårt. Undvik därför att argumentera emot och konfrontera heller inte. Ibland kanske man inte har samma åsikt men försök ändå hålla med i samtalet. Undvik också att ställa en massa frågor och ställ inte krav på den sjuke. Detta kommer skapa en stressfri miljö och rätt atmosfär för den demenssjuke och hjälper dem att leva ett välförtjänt liv.

Du är en viktig pusselbit

För oss på Fogdaröd är du som närstående mycket viktigt. Det är vanligtvis du som kan berätta och ge oss en helhet om hur den demenssjuke var som ung, vad personen tycker om och inte tycker om, eller hur kaffet ska serveras. För oss är varje pusselbit viktig. När man får en demenssjukdom kan det ofta vara svårt att uttrycka sig och därför månar vi om att försöka skapa en fullständig bild av personen med hjälp av dig som närstående.

Det är dessutom viktigt att du som närstående tar hand om dig själv för att sedan kunna ta hand om din anhörige som insjuknat. Våga prata om din situation med vänner och bekanta. Be om hjälp och kom ihåg att även våga ta emot hjälp.

Läs mer om hur det går till att placera hos oss