Museiprojekt

Museiprojekt

Välkommen till vårt museiprojekt på Fogdaröd.

Vi är mycket intresserade av att få in material till vårt museum. Så om du har en intressant berättelse om verksamheten på Fogdaröd eller någon sak från 1900-talet som är förknippad med vård, omsorg eller lantbruk är vi mycket tacksamma för alla bidrag.
Kontakta då någon i projektgruppen.

Projektbeskrivning-Fogdaröds museum

Artikel-Vårdhistoria ska visas upp i ny museisatsning

Läs mer om Fogdaröd historia här

Välkommen att höra av dig!

Erik Caster

Tele: 070-546 41 57

Eva Svensson

Tel: 070-650 89 34