Livsmedelskontroll

Den 9/3 gjorde ”miljö och hälsa” från Höörs kommun en oanmäld inspektion i vårt kök här på Fogdaröd. Hatten av för våra duktiga kockar som sköter köket klanderfritt.