Karolinaskolan håller öppet

Tills vidare kommer vi INTE stänga Karolinaskolan utan hålla öppet. Vi tror att det är det bästa för eleverna, då många av dem inte kommer kunna tillgodogöra sig undervisning på distans. All undervisning kommer antingen ske utomhus i trädgårdsämnena eller i små grupper i klassernas vanliga salar eller grupprum.

Karolinaskolan och huvudmannen Fogdaröd håller alltså skolan öppen för att vi tror att det är bäst för eleverna. Vi följer noga utvecklingen och vi kan tvingas omvärdera vårt beslut framöver.
Vid frågor tveka inte att kontakta rektor Gabriella Ternelius Svensson eller skolchef Åse Ljungdahl.