Information om hävt besöksförbud på särskilda boende för äldre

Här finner ni information om hur vi väljer att gå tillväga när besöksförbudet på särskilda boende för äldre hävs den 1 oktober.