HVB Länsmansgården

HVB Länsmansgården

HVB Länsmansgården ligger omgärdat av Öresund på den natursköna ön Ven med kustliggande vandringsleder.

Boende och behandling för ungdomar

På HVB Länsmansgården erbjuder vi ett boende i en hemlik miljö för både flickor och pojkar i åldrarna 10-15 år med plats för max 7 ungdomar. För inskrivna ungdomar som efter 15 års ålder fortfarande har ett fortsatt vårdbehov kan emellertid vårdtiden pågå till 17 års ålder. Detta sker då efter en individuell prövning i samråd med ansvarig socialtjänst och även skolan. Ungdomarna som placeras hos oss har ofta en psykosocial problematik, och är dessutom i behov av särskilt stöd i sociala relationer och har ofta även neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målgruppens problematik är därför oftast mycket komplex. Vi tar emot placeringar under lagrum SoL och LVU.

Så här arbetar vi

Vi erbjuder varje ungdom en kvalificerad och också en individuellt anpassad behandling. Denna sker utifrån det gemensamma uppdrag som upprättats i samråd mellan socialtjänst, ungdom, personal och vårdnadshavare. Man tilldelar varje ungdom två kontaktpersoner som erbjuder regelbundna behandlingssamtal och som ansvarar för vidare planering, genomförande samt uppföljning av vården. Genom hög personaltäthet samt personal med hög kompetens och erfarenhet skapar vi en trygg tillvaro för ungdomarna. Läs mer om hur det går till att placera hos oss här.

Behandlingsmetoder

Vårt behandlingsarbete har sin utgångspunkt förutom i relationsskapande och det lågaffektiva bemötandet även i tydliggörande pedagogik. Vi erbjuder en trygg och strukturerad vardag och tar då stöd i MI (motiverande samtal) och Vardagskompassen i våra behandlingssamtal samt kartläggningar. Våra behandlingsmetoder kännetecknas av ett salutogent förhållningsätt där fokus ligger på framtiden samt att gemensamt hitta strategier för att ge ungdomen möjligheter och resurser att bemästra svårigheter. Läs mer om HVB här.

Skolgång

Många ungdomar som bor på HVB Länsmansgården har en bristfällig skolgång och därför innebär en placering hos oss en helhetslösning med skolgång på Möllebacksskolan, som även denna drivs i Fogdaröds regi. Ett nära samarbete mellan HVB Länsmansgården och Möllebacksskolan är därför en viktig del i behandlingsledet. Möllebacksskolan är en grundskola från årskurs 4 och här erbjuder vi eleverna en lärandemiljö i den lilla klassen med individuellt utformad skolgång. 

Läs gärna mer om Möllebackskolan här.

Omgivningar

Ven erbjuder en mängd möjligheter för ett rikt fritidsliv med aktiviteter så som fiske och bad, inomhus- och utomhusgym, en multisportarena, vandring och inte minst cykling. Genom båtpendling har vi dessutom tillgång till Landskrona och även hela nordvästra Skåne och vi utnyttjar dagligen Vens vackra natur och miljöer så väl som kringliggande kommuners möjligheter till en aktiv fritid.

Välkommen att höra av dig!

Joakim Hettinger
Föreståndare HVB Gästgården & HVB Länsmansgården

Tele: 0413-55 97 15

Rebecka Frick
Biträdande föreståndare HVB Länsmansgården

Tele: 073-995 01 00