Välkommen till Fogdaröds HVB!

Boende och behandling för ungdomar

På HVB Gästgården erbjuder vi ett boende i en hemlik miljö för pojkar och flickor i åldrarna 12-16 år som behöver bryta sitt beteendemönster och som behöver hitta nya strategier. Det kan exempelvis vara normbrytande beteende och psykosocial problematik. Målet med verksamheten är att ge stöd och verktyg för att kunna förändra gamla beteendemönster. Målgruppens problematik är oftast mycket komplex. Verksamheten är uppdelad i två avdelningar med ungdomar i åldern 12-16 år med totalt 7 platser. Vi tar emot placeringar under lagrum SoL och LVU.

Så här arbetar vi

Vi erbjuder varje ungdom en kvalificerad och individuellt anpassad behandling som sker utifrån det gemensamma uppdrag som upprättats i samråd mellan socialtjänst, ungdom, personal och vårdnadshavare. Varje ungdom tilldelas två kontaktpersoner som erbjuder regelbundna behandlingssamtal, och som ansvarar för planering och genomförande samt uppföljning av vården. Genom hög personaltäthet samt personal med kompetens och erfarenhet skapar vi en trygg tillvaro för ungdomarna. Läs mer om hur det går till att placera hos oss här.

Behandlingsmetoder

Vårt behandlingsarbete här på HVB Gästgården har sin utgångspunkt i relationsskapande, det lågaffektiva bemötandet och i tydliggörande pedagogik. Vi erbjuder en trygg och strukturerad vardag och tar stöd i MI (motiverande samtal) samt Vardagskompassen i våra behandlingssamtal och kartläggningar. Våra behandlingsmetoder kännetecknas av ett salutogent förhållningsätt där fokus ligger på framtiden och på att gemensamt hitta strategier för att ge ungdomen möjligheter och resurser att bemästra svårigheter. Läs mer om HVB här.

Omgivningar

HVB Gästgården är vackert beläget i en park med närhet till naturen och i den intilliggande skogen finns vackra vattendrag och motionsslingor som bidrar till en aktiv fritid. Dessutom finns det även både ute- och innegym på området som ungdomarna har möjlighet att utnyttja. Vi åker även på utflykter som tar oss ut över hela Skåne.

Välkommen att höra av dig!

Victoria Johansson
Tf Föreståndare HVB Gästgården

Tele: 0413-55 97 07