Fakta om HVB

Fakta om HVB

HVB- nutidens barnhem

HVB står för ”Hem för vård eller boende”. De bedriver behandling eller riktar sig in på att ge omvårdnad, stöd eller uppfostran som man inte klarar av att ge i hemmet. Det är vanligast att socialnämnden i den kommun som individen befinner sig i tar ett beslut om ett omhändertagande, även om det också kan vara frivilligt. Om individen är fjorton år eller äldre beslutar tingsrätten emellertid om placering på HVB hem. Om den psykosociala miljön är ohälsosam i hemmet kan socialnämnden i kommunen besluta om en placering på HVB-hem. Behandlingshemmet väljs mestadels utifrån individens ålder och behov. På HVB hem bor barn och unga som är i en situation där deras utveckling och hälsa har kommit till skada på olika sätt. Personalen på ett HVB ansvarar för att individerna ska få en positiv utveckling, de ska även ge individerna stöd, skydd och vidare minska risken för att de fortsatt kommer till skada. Ett HVB kan rikta sig till barn, unga, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde. Det kan vara exempelvis missbruks- eller beroendeproblematik.

Skillnad på familjehem och HVB-hem

Skillnaden mellan ett familjehem och ett HVB-hem ligger främst i om verksamheten drivs yrkesmässigt eller inte. För barn och ungdomar kan man dock erbjuda plats på de båda olika hemmen. Ett familjehem är ett helt vanligt hem som har förberetts att ta emot barnet eller ungdomen. Ett HVB-hem däremot är uppbyggt som ett gruppboende där flera ungdomar bor tillsammans. HVB-hem fokuserar på vård och behandling medan ett familjehem fokuserar mer på vård och fostran.

Barns rättigheter vid HVB-hem

Socialstyrelsen, via länsstyrelserna, övervakar vården av barnen och ungdomarna på ett HVB-hem. De är också skyldiga att informera om deras rättigheter. Möjligheten ska alltid finnas för barnen och ungdomarna att kontakta myndigheten om de har frågor eller funderingar. Socialstyrelsen har även rätt att enskilt samtala med en individ som bor på HVB-hem utan att vårdnadshavare medverkar. Syftet är att i största möjliga mån tillvarata barnen och ungdomarnas intressen. Den som bor på behandlingshemmet ska i första hand kontakta sin socialsekreterare för upplysningar, dock finns även möjligheten att direkt vända sig till Socialstyrelsen. Det är viktigt att ta kontakt om problem uppstår eftersom tiden på behandlingshemmet är för barnets skull och inte för någon annan. HVB Gästgården