HVB

Våra HVB – hem för vård eller boende

HVB Gästgården i Höör & HVB Länsmansgården på Ven

HVB Gästgården i Höör

HVB Gästgården erbjuder boende i en hemlik miljö för pojkar och flickor i åldrarna 12-19 år som behöver bryta sitt beteendemönster och hitta nya strategier. Det kan vara exempelvis vara normbrytande beteende och psykosocial problematik. Målet är att ge stöd och verktyg i att förändra gamla beteendemönster. Målgruppens problematik är oftast komplex. Verksamheten är uppdelad i två avdelningar med ålder 12-15 år och 15-19 år med totalt 11 platser. Vi tar emot placeringar under lagrum SoL och LVU.

HVB Länsmansgården på Ven

Här erbjuds ett boende i en hemlik miljö för flickor och pojkar i åldrarna 10-15 år. För inskrivna ungdomar efter 15 års ålder som har ett forsatt vårdbehov kan vårdtiden pågå till 17 års ålder, efter individuell prövning och samråd med ansvarig socialtjänst och skola. Ungdomarna som placeras hos oss har ofta psykosocial problematik, är i behov av särskilt stöd i sociala relationer och/eller med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målgruppens problematik är oftast mycket komplex. Verksamheten har 9 vårdplatser. Vi tar emot placeringar under lagrum SoL och LVU.

Välkommen att höra av dig!

Joakim Hettinger
Föreståndare HVB Gästgården & HVB Länsmansgården

Tele: 0413-55 97 15