HVB

Våra HVB – hem för vård eller boende

HVB Gästgården i Höör & HVB Länsmansgården på Ven

HVB Gästgården, boende och behandling för ungdomar

HVB Gästgården är vackert belä­gen i en park med närhet till natur och skog med gång och cykelavstånd till Höörs centrum med bland annat tågstation. Fogdaröd tar emot pojkar och flickor som behöver bryta sitt beteendemönster och hitta nya strategier, det kan vara normbrytande beteende, psykosociala problem, utåtagerande, själv-skadebeteende, integrationsproblem m.m. Målet är att ge stöd och verktyg i att förändra gamla beteendemönster. Fogdaröd har en lång erfarenhet av personer med ADHD, autism och psykiska funktionsnedsättningar. Målgruppens problematik är oftast mycket komplex. Verksamheten har 11 vårdplatser. Vi tar emot placeringar under lagrum SoL och LVU. Behandlingsmetoder • Tydliggörande • ART (Aggressive Replacement Training) • KBT (kognitiv beteendeterapi) • MI (motiverande samtal) • Miljöterapi där vi nyttjar vårt unika läge för aktiviteter och rekreation • KAT-kit (Kognitiv Affektiv Träning) • Struktur av dygn/veckoschema HVB Gästgården ligger naturskönt med gott om naturupplevelser och vi har tillgång till ett eget inne- och utegym samt idrottshall.

HVB Länsmansgården på Ven

Är ett skolveckohem beläget på Ven, mitt i Öresund. Här finns plats för 9 elever och intagningsåldern är mellan 10-15 år, med möjlighet till ett tionde skolår. HVB Länsmansgården är till för elever som tidigare upplevt misslyckande i lärande och/eller i sociala relationer samt för elever som har neuropsykiatriska funktionshinder. Många av våra elever har en mycket bristfällig skolgång bakom sig och det är inte ovanligt att de har flerårig frånvaro från skolan. Personalen som arbetar i verksamheten har särskild kompetens och erfarenhet av att arbeta med just dessa elever. Alla elever får en kontaktperson som stöttar och följer sin elev samt ansvarar för den huvudsakliga kontakten med vårdnadshavarna.

Välkommen att höra av dig!

Joakim Hettinger
Föreståndare HVB Gästgården & HVB Länsmansgården

Tele: 0413-55 97 15