HVB

Våra HVB–hem för vård eller boende

HVB Gästgården i Höör & HVB Länsmansgården på Ven

HVB Gästgården i Höör

På HVB Gästgården erbjuds ett boende i en hemlik miljö för pojkar och flickor i åldrarna 12-19 år som behöver bryta sitt beteendemönster och hitta nya strategier. Det kan exempelvis vara normbrytande beteende och psykosocial problematik. Målet med våra HVB-hem är att ge stöd och verktyg i att förändra gamla beteendemönster. Målgruppens problematik är oftast mycket komplex. Verksamheten är uppdelad i två avdelningar med ungdomar i åldern 12-15 år och 15-19 år med totalt 7 platser. Vi tar emot placeringar under lagrum SoL och LVU.

HVB Länsmansgården på Ven

På HVB Länsmansgården erbjuds ett boende i en hemlik miljö för flickor och pojkar i åldrarna 10-15 år. För inskrivna ungdomar efter 15 års ålder som har ett fortsatt vårdbehov kan vårdtiden pågå till 17 års ålder, då efter individuell prövning och samråd med ansvarig socialtjänst och skola. Ungdomarna som placeras på vårt HVB-hem har ofta psykosocial problematik, är i behov av särskilt stöd i sociala relationer och/eller med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målgruppens problematik är oftast mycket komplex. På HVB Länsmansgården finns plats för totalt 7 ungdomar. Vi tar emot placeringar under lagrum SoL och LVU.

Välkommen att höra av dig!

Joakim Hettinger
Föreståndare HVB Gästgården & HVB Länsmansgården

Tele: 0413-55 97 15