HVB Länsmansgården

HVB Länsmansgården

HVB Länsmansgården ligger omgärdat av Öresund på den natursköna ön Ven med kustliggande vandringsleder.

Boende och behandling för ungdomar

Här erbjuds ett boende i en hemlik miljö för flickor och pojkar i åldrarna 10-15 år. För inskrivna ungdomar efter 15 års ålder som har ett fortsatt vårdbehov kan vårdtiden pågå till 17 års ålder, efter individuell prövning och samråd med ansvarig socialtjänst och skola. Ungdomarna som placeras hos oss har ofta psykosocial problematik, är i behov av särskilt stöd i sociala relationer och/eller med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målgruppens problematik är oftast mycket komplex. Verksamheten tar emot max 7 ungdomar. Vi tar emot placeringar under lagrum SoL och LVU.

Så här arbetar vi

Vi erbjuder varje ungdom kvalificerad och individuellt anpassad behandling. Denna sker utifrån det gemensamma uppdrag som upprättats i samråd mellan socialtjänst, ungdom, personal och vårdnadshavare. Varje ungdom tilldelas två kontaktpersoner som erbjuder regelbundna behandlingssamtal och som ansvarar för planering, genomförande samt uppföljning av vården. Genom hög personaltäthet samt personal med kompetens och erfarenhet skapas en trygg tillvaro för ungdomarna.

Behandlingsmetoder

Vårt behandlingsarbete har sin utgångspunkt i relationsskapande, det lågaffektiva bemötandet och i tydliggörande pedagogik. Vi erbjuder en trygg och strukturerad vardag och tar stöd i MI (motiverande samtal) och Vardagskompassen i våra behandlingssamtal samt kartläggningar. Våra behandlingsmetoder kännetecknas av ett salutogent förhållningsätt där fokus ligger på framtiden samt att gemensamt hitta strategier för att ge ungdomen möjligheter och resurser att bemästra svårigheter.

Skolgång

Många ungdomar som bor på HVB Länsmansgården har en bristfällig skolgång. En placering hos oss innebär därför en helhetslösning med skolgång på Möllebacksskolan, som även denna drivs i Fogdaröds regi. Ett nära samarbete mellan HVB Länsmansgården och Möllebacksskolan är därför en viktig del i behandlingsledet. Möllebacksskolan är en grundskola från årskurs 4. Här erbjuds eleverna en lärandemiljö i den lilla klassen med individuellt utformad skolgång. 

Läs gärna mer om Möllebackskolan här.

Omgivningar

På Ven erbjuds en mängd möjligheter för ett rikt fritidsliv med aktiviteter så som fiske, bad, inomhus- och utomhusgym, multisportarena, vandring och cykling. Genom båtpendling har vi tillgång till Landskrona och hela nordvästra Skåne. Vi utnyttjar dagligen Vens vackra natur och miljöer så väl som kringliggande kommuners möjligheter till en aktiv fritid.

Välkommen att höra av dig!

Joakim Hettinger
Föreståndare HVB Gästgården & HVB Länsmansgården

Tele: 0413-55 97 15

Rebecka Frick
Biträdande föreståndare HVB Länsmansgården

Tele: 073-995 01 00