Fogdaröds vårdverksamhet

Välkommen till Fogdaröds vårdverksamhet

Vår värdegrund vilar på humanitet, personcentrerad omsorg och respekt för individens integritet. Detta synsätt präglar det vardagliga arbetet. Varje individs unika värde, förmåga och lust att skapa tas tillvara. Verksamheterna ska präglas av respekt för individens frihet och självbestämmande samt stödja eget ansvarstagande.

I utkanten av Skånes hjärta, Höör, finns Fogdaröds särskilda boenden – Daggkåpan, Ekbacken, Gullvivan – för äldre personer med demenssjukdom även i kombination med somatiskt och psykiskt vårdbehov. Ett av våra boenden, Fyrklövern, riktar sig till yngre personer med demenssjukdom. Vi har 39 platser varav 5 är korttidsplatser. Våra boenden är vackert belägna i en park med närhet till natur och skog med gång och cykelavstånd till Höörs centrum.

I vårdavgiften ingår hyran. Placerande kommun debiterar i sin tur den enskilde de kostnader som den enskilde skall betala utifrån kommunens reglemente.

 

Boendet

Våra boenden har 10 lägenheter i markplan. I den egna lägenheten finns en vårdsäng men för övrigt inreder den boende med egna möbler, textilier och tavlor. Varje boende har eget badrum. Matsal, dagrum och tvättstuga delas med övriga boenden.

Måltider

Måltiden är en viktig del av vardagen. Vi äter tillsammans och det blir en trevlig och avkopplande stund. Vill man hellre äta i sin egen lägenhet går det naturligtvis bra. Helger och högtider uppmärksammar vi lite extra med fin dukning och festlig mat. Vi serverar tre huvudmål samt mellanmål. Maten lagas på Fogdaröd och vi bakar bröd och kakor tillsammans i vårt kök. Genom boenderådet kan de boende komma med önskemål och påverka matsedeln.

Välfärdsteknik

Samtliga enheter har: Trygghetslarm för personens säkerhet. Självspolande toaletter för personens integritet. Soft Tilt för att underlätta lägesändring i sängen. E-signering för att säkerställa kundens ordinationer.

Gröna lyckan

Det finns en upplevelseträdgård, Gröna lyckan, en levande trädgård året runt. I Gröna lyckan kan man lätt ta sig fram på gångarna med eller utan hjälpmedel. Det finns gott om sittplatser om man vill ta en paus. Det finns möjlighet att känna på jord och växter och smaka på frukter och bär. Gemensamma aktiviter i Gröna lyckan är t ex midsommarfest, skördefest och glöggfest.

Aktiviteter

Aktivering och funktionsbevarande insatser är väsentlig del i vårdarbetet. Aktiviteterna utgår från den enskildes behov och önskemål. På Café Logen, Träffpunkt på Fogdaröds område erbjuder vi gemenskap och aktiviteter, t ex musikunderhållning.

Personal

Våra boenden är bemannade dygnet runt med sjuksköterska och undersköterskor. Sjukgymnast, arbetsterapeut samt patientansvarig läkare finns att tillgå.

Arbetssätt

Arbetet bedrivs enlig en personcentrerad omvårdnad, där man fokuserar på varje per­sons resurser. Genomförandeplan och vårdplan upprättas och följs upp regelbundet. Vid beteendemässiga och psykiska symtom kartlägger man problembeteenden och trivsel-faktorer för att i första hand möjlig­göra åtgärder utan läkemedel. Med stöd av Senior Alert arbetar vi med att förebygga fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen.

På Fogdaröd arbetar vi även med BPSD, Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens. BPSD, drabbar ca 90 % av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar, och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen.

Förekomst av BPSD innebär en minskad livskvalité och för att nå framgång i omsorgsarbetet, krävs det förutom ett gott bemötande och en god omsorg, även en tydlig struktur i omvårdnaden och goda kunskaper om demenssjukdomar. BPSD-registret är ett stöd i denna process. För mer information gå in på: www.bpsd.se

Vår terapihund arbetar för att öka motivation, välbefinnande och hälsa. Terapihunden arbetar med fysisk, psykisk, social och kognitiv träning.

Anhöriga/god man/förvaltare

Vi ser de anhöriga som en stor tillgång i arbetet, och i kontakt­mannens uppdrag ligger att ha regel­bunden kontakt med den boendes anhöriga/god man/förvaltare.

Du är alltid välkommen på besök.

Välkommen att höra av dig!

Anneli Mattsson
Områdeschef/Placeringsfrågor

Tele: 0413-55 97 08

Ingrid Larsson
Biträdande områdeschef