Särskilt boende, Demens

Välkommen till Fogdaröds särskilda boenden

Fogdaröds särskilda boenden- Daggkåpan, Ekbacken, Fyrklövern och Gullvivan är anpassade för personer med demenssjukdom, även i kombination med somatiskt och psykiskt vårdbehov.

Boendet

Fogdaröd erbjuder platser för både yngre och äldre personer med demenssjukdom, vi tar emot personer från 20 år. Vi har 39 platser varav 5 är korttidsplatser. Våra boenden är vackert belägna i en park med närhet till natur och skog med gång och cykelavstånd till Höörs centrum. Våra boenden har 10 lägenheter på markplan, med möjlighet att avgränsa ytan för att skapa trygghet för kunden. Varje boende har tillgång till en egen uteplats. I den egna lägenheten finns en vårdsäng men för övrigt inreder den boende med egna möbler, textilier och tavlor. Varje boende har eget badrum. Matsal, dagrum och tvättstuga delas med övriga boenden.

Måltider

Måltiden är en viktig del av vardagen. Vi äter tillsammans och det blir en trevlig och avkopplande stund. Vill man hellre äta i sin egen lägenhet går det naturligtvis bra. Helger och högtider uppmärksammar vi lite extra med fin dukning och festlig mat. Vi serverar tre huvudmål samt mellanmål. Vi har ett modernt och fräscht centralkök där maten tillagas från grunden av våra duktiga kockar. Utöver det så bakar vi bröd och kakor tillsammans i våra nya kök på boendena. Genom boenderådet kan de boende komma med önskemål och påverka matsedeln.

Välfärdsteknik

Samtliga enheter har: Trygghetslarm för personens säkerhet. Självspolande toaletter för personens integritet. Soft Tilt för att underlätta lägesändring i sängen. E-signering för att säkerställa kundens ordinationer.

Gröna lyckan

Det finns en upplevelseträdgård, Gröna lyckan, en levande trädgård året runt. I Gröna lyckan kan man lätt ta sig fram på gångarna med eller utan hjälpmedel. Det finns gott om sittplatser om man vill ta en paus. Det finns möjlighet att känna på jord och växter och smaka på frukter och bär. Gemensamma aktiviter i Gröna lyckan är t ex midsommarfest, skördefest och glöggfest.

Aktiviteter

Aktivering och funktionsbevarande insatser är väsentlig del i vårdarbetet. Aktiviteterna utgår från den enskildes behov och önskemål. På Café Logen, Träffpunkt på Fogdaröds område erbjuder vi gemenskap och aktiviteter, t ex musikunderhållning.

Personal

För att våra boende ska finna trygghet hos oss gör vi vårt yttersta för att de alltid ska mötas utav samma personal. Våra boenden är bemannade dygnet runt med sjuksköterska och undersköterskor. Sjukgymnast, arbetsterapeut samt patientansvarig läkare finns att tillgå.

Arbetssätt

Arbetet bedrivs enlig en personcentrerad omvårdnad, där man fokuserar på varje per­sons resurser. Genomförandeplan och vårdplan upprättas och följs upp regelbundet. Vid beteendemässiga och psykiska symtom kartlägger man problembeteenden och trivsel-faktorer för att i första hand möjlig­göra åtgärder utan läkemedel. Med stöd av Senior Alert arbetar vi med att förebygga fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen.

På Fogdaröd arbetar vi även med BPSD, Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens. BPSD, drabbar ca 90 % av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar, och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen.

Förekomst av BPSD innebär en minskad livskvalité och för att nå framgång i omsorgsarbetet, krävs det förutom ett gott bemötande och en god omsorg, även en tydlig struktur i omvårdnaden och goda kunskaper om demenssjukdomar. BPSD-registret är ett stöd i denna process. För mer information gå in på: www.bpsd.se

Anhöriga/god man/förvaltare

Vi ser de anhöriga som en stor tillgång i arbetet, och i kontaktmannens uppdrag ligger att ha regelbunden kontakt med den boendes anhöriga/god man/förvaltare.

För oss är mötet med närstående mycket viktigt. Det är ofta de som kan berätta mer om personen som vi ska ge omsorg, vem personen var som ung, vad denne tycker om och inte, hur kaffet ska serveras och om man är en sjusovare eller nattuggla. Varje pusselbit är viktig för oss.

Du är alltid välkommen på besök!

Välkommen att höra av dig!

Anneli Mattsson
Områdeschef/Placeringsfrågor

Tele: 0413-55 97 08

Ingrid Larsson
Biträdande områdeschef