Antagningsinformation

Antagningsinformation

Antagnings information

Antagningsinformation Karolinaskolan

Du söker till Karolinaskolans helhetslösning i två olika steg, ett för skola och ett för boende på internatet.

Utbildningen söker du via skanegy.se om du bor i Skåne och Västra Blekinge. Om du bor i andra län kan du prata med din studie- och yrkesvägledare (SYV) för att få hjälp. 

När du söker till Karolinaskolan ska du ange ett av tre följande alternativ beroende på hur dina betyg ser ut:

 • Naturbruksprogrammet
  • NBTRA-KAR-F
  • Minst 8 godkända betyg varav godkänd i svenska, matematik och engelska
 • Programinriktat val mot Naturbruksprogrammet – Trädgård
  • IMVNB-KAR-F
  • Godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.
 • Yrkesintroduktion mot Naturbruksprogrammet – Trädgård
  • IMYNB-KAR-F
  • Mellan noll och sju betyg

Här hittar du länkar till ansökningsblankett samt kursöversikt för naturbruksprogrammet och yrkesintroduktion trädgård.

Boende på internatet beviljas av hemkommunens socialtjänst enligt socialtjänstlagen. Mer information till handläggare på socialtjänsten finns i en länk nedan.

När du som ungdom, eller dess vårdnadshavare, är intresserad av att söka till Karolinaskolan är det ett antal steg i antagningsprocessen som kan vara bra att känna till. Här följer en översikt över vem som ska göra vad

Välkommen att höra av dig!

Marie Barthel
Rektor
Camilla Malmqvist
Internatföreståndare