LSS och socialpsykiatri

Välkommen till Fogdaröds LSS och socialpsykiatriverksamhet

Välkommen till Fogdaröds LSS och socialpsykiatri verksamhet

Vi vänder oss till personer med autism, utvecklingsstörning och psykiska funktionshinder. Med en kombination av tydliggörande pedagogik, lösningsfokuserat arbetssätt och en anpassning utifrån det psykiska måendet skapar vi de ramar och innehåll som möjliggör utveckling.

Här finner du kunskap, kompetens, engagemang och miljöer som är utöver det vanliga! Välkommen till vår LSS och psykiatriverksamhet med Livskvalitet och Utveckling i fokus.

Stöd och service

Samtliga insatser planeras utifrån den boendes behov och önskemål med utgångspunkten är att alla har rätt till ett självständigt liv. Personalstöd får den boende enligt målen i genomförandeplanen som görs upp av den boende tillsammans med sin kontaktper­sonal. Stödet utgår från den boendes egen lägenhet och kan vara allt från hygien, tvätt, handla, matlagning till medföljare vid läkar- och tandläkarbesök. Genom att använda materialet ”Vardagsstöd” ges den boende stöd i att uttrycka behov av hjälp i olika aktiviteter och på vilket sätt stödet önskas t ex i form av personal eller kognitiva hjälpmedel.

Arbetssätt/pedagogik

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Tydliggörande pedagogik syftar till att göra händelser, människors handlingar och miljö begriplig och därmed hanterbar. Ett lösningsfokuserat förhållningssätt innebär att man har en uttalad tilltro till att varje människa har förmåga att äga sin egen lösning. Metoden går ut på att finna det som fungerar och bygga vidare på detta samt att fokus på framtiden istället för dåtiden.

Personal och kompetens

Alla boenden är bemannad dygnet runt. De flesta i personalgruppen har gått en 2-årig YH-utbildning i Social omsorg. Personalen får fortbildning i tydliggörande pedagogik och lösningsfokuserat förhållningssätt. Handledning i ärendehantering ges vi behov. Sjuk­sköterska finns tillgänglig dygnet runt.

Måltider

Den boende handlar och lagar sin egen mat med stöd av personal. Lunchen kan man äta på sin arbetsplats/daglig verksamhet eller i matsalen på Fogdaröds Gästgård, där maten tillagas från grunden av våra duktiga kockar.

Arbete/Sysselsättning

Vi strävar efter att den boende ska uppleva en meningsfull och trivsam vardag. Efter vars och ens förmåga planeras för arbete i samhället eller sysselsättning i vår dagliga verksamhet, Steget.

Aktiviteter

Fritiden planerar den boende tillsammans med sin kontaktpersonal. Tillsammans upprättar man en struktur med dags- och veckoschema. De naturnära omgivningarna inbjuder till promenad, fiske och bad, besök i Skånes djurpark mm. Gemensamma måltider och aktiviteter ordnas vid t ex högtider som jul och påsk och vid födelsedagar och sköna sommarkvällar.

Anhöriga

Vi ser de anhöriga som en stor resurs och naturliga samarbetspartners. I kontaktpersonalens uppdrag ligger att ha regelbunden kontakt med den boendes anhöriga.

Välkommen att höra av dig!

Magdalena Jerre Andersson
Områdeschef

Tel:0413-55 97 45