LSS och socialpsykiatri

Välkommen till Fogdaröds LSS och socialpsykiatriverksamhet

Välkommen till Fogdaröds LSS och socialpsykiatri verksamhet

Vi vänder oss till personer från 18 år med autism, utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder inom LSS och socialpsykiatri. Med en kombination av tydliggörande pedagogik, ett lågaffektivt bemötande och en anpassning utifrån den kognitiva förmågan och det psykiska måendet skapar vi de ramar och innehåll som möjliggör en fungerande vardag. Här finner du kunskap, kompetens, engagemang och miljöer som är utöver det vanliga.

Välkommen till vår LSS och psykiatriverksamhet med livskvalitet och utveckling i fokus.

Stöd och service

Stödet planeras utifrån kundens behov och önskemål. Utgångspunkten är att alla har rätt till att leva sitt liv som andra utifrån sina förmågor och förutsättningar. Personalstöd får kunden enligt målen i genomförandeplanen. Stödet utgår från kundens lägenhet och kan omfatta allt från hygien, tvätt, handla, matlagning till medföljare vid läkar- och tandläkarbesök. Ett sätt att kartlägga hjälpbehovet är att använda materialet ”Vardagsstöd”. Här ges kunden stöd i att uttrycka behov av hjälp i olika aktiviteter och på vilket sätt stödet önskas t.ex. i form av personal eller kognitiva hjälpmedel.

Aktiviteter

Fritiden planerar den boende tillsammans med sin kontaktpersonal. Tillsammans upprättar man en struktur med dags- och veckoschema. De naturnära omgivningarna inbjuder till promenad, fiske och bad, besök på Skånes djurpark mm. Gemensamma måltider och aktiviteter ordnas vid t.ex. högtider som jul och påsk och vid födelsedagar och sköna sommarkvällar.

Arbetssätt/pedagogik

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Tydliggörande pedagogik syftar till att göra händelser, människors handlingar och miljö begriplig och därmed hanterbar. Lågaffektivt bemötande använder vi för att förebygga och minska utåtagerande beteende. Vi använder också ett dialektiskt förhållningssätt för att kunden ska känna sig bekräftad, känna sig sedd och lyssnad på.

Välkommen att höra av dig!

Magdalena Jerre Andersson
Områdeschef

Tel:0413-55 97 45

Jim Paulsson
Biträdande områdeschef