Fogdaröd installerar självspolande toaletter

Då vi på Fogdaröd vill ligga i framkant och använda oss av välfärdsteknik som gynnar kundernas självständighet, och att värna den personliga integriteten, installerar vi nu ett antal självspolande och torkande toaletter. Blir produkten uppskattad har vi som mål att installera den i fler av våra lägenheter.