Fakta om demens

Fakta om demens

Demens- en folksjukdom

Demens är ett samlingsnamn för en rad olika sjukdomar. Förutom problem med minne och koncentration kan man även få svårt med språk och tidsuppfattning samt att oro, nedstämdhet och beteendeförändringar. Symptomen är beroende på var i hjärnan skadan sitter.

Förr betraktades demenssjukdom som en oundviklig följd av åldrandet. Demens är visserligen betydligt vanligare i hög ålder men det är inget naturligt åldrande.

Demens är en folksjukdom och varje år insjuknar cirka 25 000 personer. Det uppskattas att mellan 130.000 – 150.000 personer i Sverige i dag lever med någon form av demenssjukdom. Det finns enligt Demensförbundet ett 80-tal olika demenssjukdomar. Den vanligaste är Alzheimers sjukdom som utgör 60 procent av de insjuknade.

Att leva med demens

Att få en demensdiagnos är omtumlande. Även för närstående till den drabbade. Kanske har man anat under en tid att det är något som inte är som det ska. Något som inte hör till ett normalt åldrande. Glömska, förändrat beteende och initiativlöshet är exempel på symtom som brukar väcka misstankar hos närstående. På vilket sätt de första symptomen uppträder skiljer sig från person till person och mellan de olika demensdiagnoserna.

Demenssjukdom innebär en stor omställning för den som drabbas, men också för närstående. Sjukdomens utveckling kan dock se mycket olika ut. Många kan leva ett normalt och självständigt liv under många år, medan andra får en snabb försämring av viktiga funktioner. Det är viktigt att komma i kontakt med hälsovården om man misstänker att man har en begynnande demenssjukdom eller att man har närstående som man misstänker har demens. Sjukvården erbjuder minnesutredningar och medicinska tester för att diagnostisera sjukdomen. Läs mer om minnesutredningar på Hjärnfondens hemsida. https://www.hjarnfonden.se/2018/09/att-gora-en-demensutredning/

Till dig som närstående

En demenssjukdom är även de anhörigas sjukdom. Den orsakar påfrestningar, inte bara för den demenssjuke utan även för närstående. Nedan är några generella tips som kan vara bra för dig som närstående att tänka på.

Först och främst – se människan bakom sjukdomen. Ta tillvara vara på alla de fina dagar ni har tillsammans. Ät och laga god mat, träna, promenera, gå på körsång, bada, titta i tidningar och på gamla bilder och gå i skogen. Det finns så mycket man kan göra tillsammans, även om det inte är precis de aktiviteter som ni brukade göra. Det handlar om att skapa en positiv samvaro utifrån förutsättningarna.

Personer med demens kan vara svåra att resonera med. Undvik konfrontationer och argumentera inte emot. Ibland kan man hålla med i samtalet, även om man kanske har en annan åsikt. Undvik frågor och låt era möten präglas av kravlöshet. Allt detta skapar en stressfri miljö och rätt atmosfär som betyder oerhört mycket för den demenssjuke och hjälper dem att leva ett värdigt liv.

För oss är mötet med närstående mycket viktigt. Det är ofta de som kan berätta mer om personen som vi ska ge omsorg, vem personen var som ung, vad denne tycker om och inte, hur kaffet ska serveras och om man är en sjusovare eller nattuggla. Varje pusselbit är viktig för oss. När man får en demenssjukdom kan det vara svårt att uttrycka sig och därför månar vi om att försöka skapa en mer komplett bild av personen med hjälp av närstående.

Som närstående är det också oerhört viktigt att ta hand om sig själv för att kunna ta hand om sin anhörige som insjuknat. Våga prata om det med vänner och bekanta, berätta om din situation. Be om hjälp och stöd och glöm inte heller att ta emot hjälpen!