Karolinaskolan 20 år

Idag firade Karolinaskolan i Höör 20 år. Med ett 60 tal inbjudna gäster bjöds det på mingel, erfarenhetsutbyte, föreläsning om hur man arbetar på Karolinaskolan år 2019. Dagen avslutades med en rundvandring och med sig hem fick varje gäst en växt som odlats fram av eleverna på skolan.

För 20 år sedan såddes ett frö. Då fattade Fogdaröds styrelse ett klokt och modigt beslut att starta en skola för elever med damp. Det fanns personer som höjde på ögonbrynen och ställde sig frågande till konceptet. Men det fanns också många föräldrar och pedagoger runt om i Sverige som drog en lättnadens suck för någon motsvarande skola fanns inte i hela Sverige, men behovet det fanns! För 20 år sedan hette det damp, sedan har Karolinaskolan tagit emot elever med Adhd, och idag tar skolan emot elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
Skolan arbetar med ett lösningsinriktat förhållningssätt och bemötande som grundar sig i en tilltro till elevernas egen förmåga och vilja att finna sina lösningar och ta ansvar, såväl i undervisningen som i vardagen, i relationer och vid konflikter. Personalen utgår från varje elev, där hen befinner sig just nu och uppmärksammar små och stora framsteg. Genom närvaro av vuxna såväl i undervisning som i aktiviteter, måltider och raster skapas en trygg miljö för ungdomarna. Och efter 20 års verksamhet kan vi konstatera att mer än hundratals elever har fullföljt sin gymnasieutbildning, vilket kanske inte varit möjligt i den ”vanliga” skolan. Detta gör en både stolt och glad, säger Åse Ljungdahl rektor på skolan.

För från att ha varit ett frö till att bli en stickling är Karolinaskolan idag en stabil växt med ordentliga rötter, dock en växt som ständigt behöver skötas, vårdas och säkert omplanteras allt eftersom behoven förändras. Och vi kommer göra allt för att vara med i vår tid och svara upp mot samhällets behov, för det är då vi blir relevanta och det är då vi kan göra skillnad på riktigt, avslutar VD Maria Nilsson dagen till ära.