E-signering

Från maj månad har vi infört e-signering. Ett digitalt verktyg för dispensering, överlämning, larm och signering av läkemedel.
E-signering är ett användarvänligt och kraftfullt verksamhetsstöd som är avsett att användas av sjuksköterskor och personal med delegation att överlämna läkemedel. Det är ett webbaserat verktyg med applikation i mobilen eller surfplattan. 
Återrapportering för varje utförd insats loggas omgående via mobilen. Exempel är att vid en utebliven insulininjektion skickas larm till förvald personal som omgående blir uppmärksammande på situationen och kan vidta åtgärder.
E-signering leder till minskat antal avvikelser och kvalitetsbrister kring läkemedelsöverlämning i verksamheten samt medverkar till en hög patientsäkerhet och kvalitetssäkringsnivå.