Daglig verksamhet

Daglig verksamhet för personer med LSS-beslut

Steget är Fogdaröds dagliga verksamhet och ligger precis i närheten av vacker skog och natur.

Vi erbjuder en unik verksamhet med stor flexibilitet och individuella lösningar.

Vi vänder oss framför allt till personer med autismspektrumstörning, utvecklingsstörning och/eller beteendeproblematik. Med en kombination av tydliggörande pedagogik, lösningsfokuserat arbetssätt och en anpassning utifrån det psykiska måendet skapar vi de ramar och innehåll som möjliggör utveckling.

Här finner du kunskap, kompetens, engagemang och miljöer som är utöver det vanliga. Våra ledord är delaktighet, trygghet, glädje, tillit och ansvar.

Välkommen att höra av dig!

Magdalena Jerre Andersson
Områdeschef

Tele: 0413-55 97 45