Cypressen

Cypressen

I utkanten av Skånes hjärta, Höör finns Fogdaröd med Cypressens gruppboende för personer som har intellektuell funktionsnedsättning, autism eller dubbeldiagnos även i kombination med psykisk funktion­snedsättning. Cypressen är vackert belägen i en park med närhet till natur och skog med gång och cykelavstånd till Höörs centrum.

Boendet

Gruppbostaden har 5 lägenheter i markplan. Varje lägenhet på ca 42 kvm innehåller rum med köksavdelning, sovrum, badrum och egen altan. Gruppbostaden har gemensamhetsutrymmen; kök, vardagsrum och tvättstuga. Lägenheterna har antingen egen entré utifrån eller utgång till de gemensamma utrymmena. Skogsbrynet och Lerbäcken är två fristående lägenheter som möjliggör ett avskilt boende med personalstöd. Båda husen ligger i utkanten av Fogdaröds område med omedelbar närhet till skog och natur. Skogsbrynet har tillstånd för en person och Lerbäcken har tillstånd för en person eller ett par.

Stöd och service

Samtliga insatser planeras utifrån den boendes behov och önskemål med utgångspunkten är att alla har rätt till ett självständigt liv. Personalstöd får den boende enligt målen i genomförandeplanen som görs upp av den boende tillsammans med sin kontaktper­sonal. Stödet utgår från den boendes egen lägenhet och kan vara allt från hygien, tvätt, handla, matlagning till medföljare vid läkar- och tandläkarbesök. Genom att använda materialet ”Vardagsstöd” ges den boende stöd i att uttrycka behov av hjälp i olika aktiviteter och på vilket sätt stödet önskas t ex i form av personal eller kognitiva hjälpmedel.

Arbetssätt/pedagogik

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Tydliggörande pedagogik syftar till att göra händelser, människors handlingar och miljö begriplig och därmed hanterbar. Ett lösningsfokuserat förhållningssätt innebär att man har en uttalad tilltro till att varje människa har förmåga att äga sin egen lösning. Metoden går ut på att finna det som fungerar och bygga vidare på detta samt att fokus på framtiden istället för dåtiden.

Personal och kompetens

Cypressen är bemannad dygnet runt. De flesta i personalgruppen har gått en 2-årig YH-utbildning i Social omsorg. Personalen får fortbildning i tydliggörande pedagogik och lösningsfokuserat förhållningssätt. Handledning i ärendehantering ges vi behov. Sjuk­sköterska finns tillgänglig dygnet runt.

Måltider

Den boende handlar och lagar sin egen mat med stöd av personal. Lunchen kan man äta på sin arbetsplats/daglig verksamhet eller på Fogdaröds Gästgård.

Arbete/Sysselsättning

Vi strävar efter att den boende ska uppleva en meningsfull och trivsam vardag. Efter vars och ens förmåga planeras för arbete i samhället eller sysselsättning i vår dagliga verksamhet, Steget.

Aktiviteter

Fritiden planerar den boende tillsammans med sin kontaktpersonal. Tillsammans upprättar man en struktur med dags- och veckoschema. De naturnära omgivningarna inbjuder till promenad, fiske och bad, besök i Skånes djurpark mm. Gemensamma måltider och aktiviteter ordnas vid t ex högtider som jul och påsk och vid födelsedagar och sköna sommarkvällar.

Anhöriga

Vi ser de anhöriga som en stor resurs och naturliga samarbetspartners. I kontaktpersonalens uppdrag ligger att ha regelbunden kontakt med den boendes anhöriga.

Kontaktuppgifter

Magdalena Jerre Andersson
Områdeschef

Tele: 0413-55 97 45

Cypressen
Norra Fogdarödsvägen 2C
243 93 Höör

Tele: 0413-55 97 16