Att placera hos oss HVB

Att placera hos oss

För att göra en placering hos oss, tar ansvarig socialsekreterare från ungdomens hemkommun kontakt med oss för att ställa en placeringsförfrågan. Du som vårdnadshavare eller anhörig är alltid välkommen att kontakta oss med frågor eller funderingar kring hur en placering på våra HVB ser ut.

Välkommen att höra av dig!

Rebecka Frick
Biträdande föreståndare HVB Länsmansgården

Tele: 073-995 01 00

Joakim Hettinger
Föreståndare HVB Gästgården & HVB Länsmansgården

Tele: 0413-55 97 15

Victoria Johansson
Biträdande föreståndare HVB Gästgården

Tele: 0413-55 97 07