Att placera hos oss HVB

Att placera hos oss

För att göra en placering hos oss så tar ansvarig socialsekreterare från ungdomens hemkommun först kontakt med oss för att ställa en placeringsförfrågan. Du som vårdnadshavare eller anhörig är dock alltid välkommen att kontakta oss med frågor eller funderingar kring hur en placering på våra HVB ser ut. HVB Gästgården

Välkommen att höra av dig!

Victoria Johansson
Tf Föreståndare HVB Gästgården

Tele: 0413-55 97 07