Anhörigbesök under jul och nyår

Nu under jul och nyår har vi utökat tiderna för anhörigbesöken. Från den 23/12 till den 3/1 kan ni boka anhörigbesök kl 10.00-19.00. Anhörigbesöken kommer som tidigare att ske i vår konferenslokal Holma. För att få träffa din anhöriga på ett säkert sätt ringer du till personalen på respektive boende som sedan bokar besöksrummet.