1. Hem
  2. Gudstjänster
  3. Församlingsblad

Synpunkter/Klagomål

Jag är:

Vilken verksamhet och enhet gäller dina klagomål/synpunkter?


Beskriv dina klagomål/synpunkter


Namn, adress, telefon är frivilliga uppgifter. Du kan framföra såväl synpunkter som klagomål anonymt,
men vi kan då inte återkomma till dig med bekräftelse på att vi mottagit ditt klagomål och eventuella åtgärder som genomförts.powered by HeliCMS