1. Hem
  2. Gudstjänster
  3. Församlingsblad

HVB Gästgården

Boende och behandling för ungdomar.

HVB Gästgården är vackert belä­gen i en park med närhet till natur och skog med gång och cykelavstånd till Höörs centrum med bland annat tågstation.

Vår målgrupp är ungdomar mellan 12 - 19 år som behöver stöd att välja ett liv fritt från missbruk och kriminalitet. Vår främsta uppdragsgivare är socialtjänster över hela landet. I huvudsak inriktar vi oss på att behandla missbruk, kriminalitet och utåtagerande beteende men vår målgrupp är utmanande med komplexa bakgrunder.

Vi tar emot placeringar både på SoL och LVU.

Missbruksbehandlingen baseras huvudsakligen på Återfallsprevention och NADA öronakupunktur.

Behandlingen för kriminalitet baseras huvudsakligen på metodprogrammet Ett Nytt Vägval från Kriminalitet som Livsstil.

Behandlingen för utåtagerande beteende baseras huvudsakligen på Aggression Replacement Training (ART)

Vi ser också nutrition, hälsa och struktur som grundläggande fundament för en framgångsrik behandling. Därför minskar vi på vitt socker och tillför vitaminer och mineraler. Gästgården ligger naturskönt med gott om naturupplevelser och vi har tillgång till ett eget gym. Vi är "fyrkantiga" kring våra regler och förväntningarna på våra ungdomar. Även om det måste finnas utrymme för ungdomen att landa har vi behandling från dag ett.

 Vår enhet Almgården har plats för sju pojkar mellan 15 - 19 år. Vår personal har tillsammans lång erfarenhet från bland annat SiS, utredningshem, missbruksvård och HVB. Förutom ovanstående metoder finns det inom personalgruppen kompetens för bland annat medicinsk massageterapi, lågaffektivt bemötande och KBT.

För specifika frågor kring verksamheten och placeringsförfrågningar vänligen kontakta

Björn Söderström
Föreståndare HVB Gästgården
Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning
073 – 848 91 15
bjorn.soderstrom@fogdarod.se

Laila J:son Lindgren
Biträdande föreståndare HVB Gästgården
Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning
076 - 789 92 37
laila.json-lindgren@fogdarod.se

 

 

 

  

 

 

 

 


powered by HeliCMS