1. Hem
  2. Gudstjänster
  3. Församlingsblad

Nyheter

Nyhet 2017-06-15

SISTA ARBETSDAGEN

Efter en lång god lärargärning satte Eva Cangård punkt i samband med Möllebackskolans skolavslutning på Hven. I samband med denna lämnade hon över den specialpedagogiska stafettpinnen till Jenny Hansson. Vi på Länsmansgården/Möllebackskolan vill tacka Eva för hennes insatser som handledare, speciallärare och faktiskt även för hennes brobyggande mellan Länsmansgården och Fogdaröd. Det var faktiskt Eva som såg till att våra verksamheter hittade varandra en gång för länge sedan. Ett stort lycka till med pensionärslivet!

Nyhet 2017-02-20

Välkommen på Öppet Hus den 25 april

Karolinaskolan i Höör är ett gymnasium med möjlighet till internat för ungdomar med särskilda behov, oftast med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Våra program:

• Nationellt naturbruksprogram inriktning trädgård

• Yrkesintroduktion inriktning trädgård

 

Dag: Tisdagen den 25 april, 2017

Tid: 16.00- 20.00

Adress: Norra Fogdaröds vägen 4, Höör

 

 

Nyhet 2016-11-10

 

Välkommen på anhörig utbildning i demens

Varför uppstår problematiska beteenden vid demens och hur kan man som anhörig bemöta dessa?

Är du anhörig till en person med demenssjukdom är du hjärtligt välkommen till Fogdaröd på en utbildningskväll med gästföreläsaren Ola Polmé. Ola Polmé är sjuksköterska med mångårig erfarenhet av vård och omsorg. Nu arbetar han med utveckling av demensvård. Ola har skrivit flera böcker och är flitigt anlitad som föreläsare för omvårdnadspersonal, anhöriga, chefer och utvecklingsledare. På senare år har Ola Polmé koncentrerat sig på beteendestörningar i samband med demens. Att möta en människa med demens är speciellt, oavsett om den dementa är ens släkting eller en vårdtagare som man arbetar med. Personen beter sig annorlunda och för att vi ska kunna bemöta honom eller henne på bästa sätt måste vi förstå vad han eller hon tänker och känner.

Tisdagen den 15 november

Kl. 17.00- 19.00

Adress: Norra Fogdarödsvägen 8, Höör

Lokal: Fogdaröds Gästgård.

Vi bjuder på smörgås, dricka och kaffe.

Osa senast den 1 november till: maria.t.nilsson@fogdarod.se eller tele: 072 564 39 09

 

 

 

Nyhet 2016-11-01

 

Välkommen på Karolinaskolans Öppet Hus den 17 November

 

Karolinaskolan i Höör är ett gymnasium med möjlighet till internat för ungdomar med särskilda behov, oftast med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Våra program:

• Nationellt naturbruksprogram inriktning trädgård

• Yrkesintroduktion inriktning trädgård

Dag: Torsdagen den 17 november

Tid: 16.00- 20.00

För frågor kontakta;

Rektor Åse Ljungdahl, tele: 072-246 78 87

E-post: ase.ljungdahl@fogdarod.se

 

 

 

Nyhet 07-06-2016

 

Ett stort tack till alla er som bidrog till att göra utbildningsdagen på Ven både intressant och trevlig.

 

En utbildningsdag om NPF-neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med Nåkkve Balldin.

 

 

Annorlunda vägar skapar förutsättningar för att mötas, om samtals-tekniker och verktyg.

Nåkkve är socionom, med lång erfarenhet av att arbeta med personer med neuro-psykiatriska funktionshinder inom olika verksamheter. Nåkkve har också lång erfarenhet av behandlings-arbete i familjer där det finns neuropsykiatriska diagnoser. Nåkkve arbetar nu med råd och stöd till individer och familjer samt som utbildare, föreläsare och handledare.

 

Nyhet 07-04-2016

Medarbetare på Fogdaröd går utbildning i AKK och allas rätt till tillgänglig kommunikation

Att alla ges möjlighet till kommunikation är grundläggande för att kunna vara delaktig och ha inflytande.

Utbildningen tar upp alternativ kompletterande kommunikation (AKK) och vad verksamheter kan göra för att stödja brukare inom LSS-verksamhet att ta till sig information och till att uttrycka sina egna tankar, åsikter och frågor.

Medverkande

Boel Heister Trygg, är logoped och universitetslärare. Boel driver sedan 1994 SÖK – Södra regionens kommunikationscentrum – tillsammans med Ida Andersson och är författare till ett tiotal böcker där temat är kommunikation, kommunikationsvägar, kommunikativa rättigheter och kommunikativa miljöer.

 

 

Nyhet 05-03-2016

Fogdaröd anlitar Ola Polmé för utbildning och handledning för medarbetarna inom demensvården.

Hur ska vi bemöta personer med demenssjukdom?

Busiga Vårdtagare" berättar Ola om hur man bör tänka och agera i bemötandet med personer som har sjukdomar, skador eller utvecklingsstörningar som påverkar intellektet. I den föreläsningen berättar Ola också om det egna bemötandet som inte bara påverkar vårdkvaliteten utan också arbetsmiljön - dels direkt för oss själva men också för nästkommande skift. Ola berättar om de 5 strategier som man kan använda sig av i bemötandet (står omnämnda i boken "Busiga Vårdtagare").

 

 

Nyhet 10-01-2016

Nåkkve Balldin, handledare för LSS och Skola-personal

Nåkkve Balldin handleder vår personal inom LSS verksamheten samt på Karolinaskolan. Vi arbetar kontinuerligt med handledning som ett steg i arbetet med att höja kvaliteten för den enskilde men även som ett led i att utveckla medarbetarna.

 

Nyhet 22-05-2015

Fogdaröd arrangerar utbildning på Ven

 ”När mallen inte stämmer…” Föreläsare: Kenth Hedevåg

En del barn och ungdomar har diagnoser som ADHD och Aspergers syndrom, andra har ingen diagnos men stora svårigheter i skolsituationen ändå. Föreläsningen tar upp:

Vilka funktioner och förmågor behövs för att klara kunskapsmålen i skolan?

Pedagogiska strategier för att kompensera och utveckla dessa funktioner

Kartläggningens betydelse för ett målinriktat arbete

Hur skapar vi största möjliga delaktighet hos dessa elever och deras föräldrar

 

Nyhet 08-04-2015

Fogdaröd i riksmedia

Fogdaröd lyfts fram i riksmedia. I Svenska Dagbladets vårdbilaga finns en artikel om Fogdaröd och vår LSS verksamhet. Läs gärna du också.

 

http://issuu.com/marknadsmedia/docs/svenska_v__rd

 

 

Nyhet 13-03-2015

Nåkkve Balldin håller utbildning om neuropsykiatriska funktionshinder

Fogdaröd kompetensbreddar

Fredag den 13 mars föreläser Nåkkve Balldin om neuropsykiatriska funktionshinder förståelse och praktiskt bemötande.

Nåkkve tar upp, Vad menas med neuropsykiatriska funktionshinder? Då med särskilt fokus på Aspergers syndrom och ADHD. Utifrån denna teoretiska grund får föreläsningen sedan en mer praktisk inriktning. Nåkkve delger medarbetarna sina konkreta erfarenheter av hur kartläggningar, bemötande, förhållningssätt, pedagogiska strategier och särskilda verktyg för samtal och stöd som kan bidra till att skapa större hanteringsförmågor och bättre möjligheter till framgång i vardagen.

 

Nyhet 08-01-2015

Personal går Silviautbildning

Fogdaröd har valt att kompetensbredda sig genom att erbjuda personal utbildning på Stiftelsen Silviahemmet som grundades på initiativ av HM Drottning Silvia. Silviasyster- och Silviasjuksköterskeutbildning och utbildningscertifieringar med breddutbildningar i praktisk demensvård. Silviahemmet strävar efter att aktivt delta i utvecklingen av god vård och omsorg av personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

 

Nyhet 01-09-2015

Flyktingbarn kan få hem i skånska idyllen.

Artikel om vårt nyöppnade HVB Villan i Kvällsposten.

Läsa gärna: http://www.expressen.se/kvallsposten/flyktingbarn-kan-fa-hem-i-skanska-idyllen/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhet 28-08-2015

Invigning av Snoezelen

På Fredag inviger vi våra två Snoezelenrum. Vår förhoppning är att allt fler brukare och boende ska ta del av Snoezelen.

 

 

Nyhet 23-05-2014

Sonny och Karolinaskolan i UR:s stora skolsatsning Sverige sviker!

Missade du Sonnys berättelse?

Se den här! http://www.ur.se/Produkter/181525-Sverige-sviker-Jag-vill-vinna

 

 


powered by HeliCMS