Daggkåpan

I utkanten av Skånes hjärta, Höör finns Fogdaröd med Daggkåpans sär­skilda boende för äldre personer med demenssjukdom även i kombination med somatiskt och psykiskt vårdbe­hov.

Daggkåpan är vackert belägen i en park med närhet till natur och skog med gång och cykelavstånd till Höörs centrum.

Boendet

Daggkåpans gruppboende har 10 lägen­heter i markplan, storleken varierar från 22 till 32 kvm. I den egna lägenheten finns en vårdsäng men för övrigt inreder den boende med egna möbler, textilier och tavlor. Varje boende har eget badrum. Matsal, dagrum och tvättstuga delas med övriga boenden.

Måltider

Måltiden är en viktig del av vardagen. Vi äter tillsammans och det blir en trevlig och avkopplande stund. Vill man hellre äta i sin egen lägenhet går det naturligtvis bra. Helger och högtider uppmärksammar vi lite extra med fin dukning och festlig mat. Vi serverar tre huvudmål samt mellanmål. Maten lagas på Fogdaröd och vi bakar bröd och kakor tillsammans i vårt kök. Genom boenderådet kan de boende komma med önskemål och påverka matsedeln.

Gröna lyckan

Strax utanför Daggkåpan finns en upplevelseträdgård, Gröna lyckan, en levande trädgård året runt. I Gröna lyckan kan man lätt ta sig fram på gångarna med eller utan hjälpmedel. Det finns gott om sittplatser om man vill ta en paus. Det finns möjlighet att känna på jord och växter och smaka på frukter och bär. Gemensamma aktiviter i Gröna lyckan är t ex Midsommarfest, Skördefest och Glöggfest.

Aktiviteter

Aktivering och funktionsbevarande insatser är väsentlig del i vårdarbetet. Aktiviteterna utgår från den enskildes behov och önskemål. På Café Logen, Träffpunkt på Fogdaröds område erbjuder vi gemenskap och aktiviteter, t ex musikunderhållning.

Personal

Daggkåpan är bemannat dygnet runt.
I omvårdnadspersonalen ingår sjuksköterska, undersköterskor och. arbetsterapeut som hjälper till med utprovning av hjälp­medel samt handleder personalen.

Arbetssätt                                                       

Arbetet bedrivs enlig en personcentrerad omvårdnad, där man fokuserar på varje per­sons resurser. Genomförandeplan och vårdplan upprättas och följs upp regelbundet. Vid beteendemässiga och psykiska symtom kartlägger man problembeteenden och trivsel-faktorer för att i första hand möjliggöra åtgärder utan läkemedel. Med stöd av Senior Alert arbetar vi med att förebygga fall, under­näring, trycksår och ohälsa i munnen.

På Fogdaröd arbetar vi även med BPSD, Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens. BPSD, drabbar ca 90 % av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och personal.

Förekomst av BPSD innebär en minskad livskvalité och för att nå framgång i omsorgsarbetet, krävs det förutom ett gott bemötande och en god omsorg, även en tydlig struktur i omvårdnaden och goda kunskaper om demenssjukdomar. BPSD-registret är ett stöd i denna process. För mer information gå in på: http://www.bpsd.se/

Anhöriga/god man

Som anhörig är du alltid välkommen på besök. Vi ser de anhöriga som en stor tillgång i arbetet och i kontaktmannens uppdrag ligger att ha regelbunden kontakt med den boendes anhöriga och/eller god man.

Kontakt

Daggkåpan, Fogdarödsvägen 2D, 243 93 Höör, Tfn 0413-55 97 29

Placeringsfrågor, Områdeschef Cecilia Mårtensson

Tele: 0413-559742

E-post: cecilia.martensson@fogdarod.se

 

 

 


powered by HeliCMS