1. Hem
  2. Gudstjänster
  3. Församlingsblad

Våra boenden inom vårdområdet

Daggkåpan

 

I utkanten av Skånes hjärta, Höör finns Fogdaröd med Daggkåpans sär­skilda boende för personer med demenssjukdom även i kombination med somatiskt och psykiskt vårdbe­hov.

Daggkåpan är vackert belägen i en park med närhet till natur och skog med gång och cykelavstånd till Höörs centrum. Gullvivan

Läs mer om Daggkåpan här.

Gullvivan

I utkanten av Skånes hjärta, Höör finns Fog­daröd med Gullvivans särskilda boende för personer med demenssjukdom även i kombination med somatiskt och psykiskt vårdbehov.

Gullvivan är vackert belägen i en park med närhet till natur och skog med gång och cykelavstånd till Höörs centrum

Läs mer om Gullvivan här.

Ekbacken

Äldreboende för personer med somatiskt och psykiskt vårdbehov och kortvård.

Målet för verksamheten är att ge varje person ett individuellt bemötande. Arbetet präglas av empati, flexibilitet och stor respekt för den personliga integriteten.

Ekbacken har 5 platser för personer med somatiskt och psykiskt vårdbehov och 5 platser för kortvård.

Läs mer om Ekbacken här.

Fyrklövern

I utkanten av Skånes hjärta, Höör finns Fogda­röd med Fyrklövers särskilda boende för personer med demenssjukdom.

Fyrklövern är vackert belägen i en park med närhet till na­tur och skog med gång och cykelavstånd till Höörs centrum.

Läs mer om Fyrklövern här.

 


powered by HeliCMS