Välkommen till Fogdaröds Vård-verksamhet

I en trivsam inre och yttre miljö erbjuder vi specifik vård för personer med demenssjukdom och för personer med somatiskt och psykiskt vårdbehov.

Vår värdegrund vilar på humanitet, personlig omsorg och respekt för individens integritet. Detta synsätt ska genomsyra hela organisationen och prägla det vardagliga arbetet. Varje människas unika värde, förmåga och lust att skapa tas tillvara. Verksamheterna ska präglas av respekt för individens frihet och självbestämmande samt stödja eget ansvarstagande.

Goda resultat  uppnås genom en engagerad, flexibel och välutbildad personal med ett kvalitetstänk och ett professionellt förhållningssätt.

I vårdavgiften ingår även hyran. Placerande kommun debiterar i sin tur den enskilde de kostnader som den enskilde skall betala utifrån kommunens reglemente.     

Läs mer om våra boenden inom vårdområdet här

Välkommen att höra av dig, Cecilia Mårtensson Områdeschef

Tele: 0413-55 97 42

E-post: Cecilia.martensson@fogdarod.se eller kontaktformulär


powered by HeliCMS