Våra HVB, hem för vård eller boende

Gästgården, Villan, Almgården i Höör & Länsmansgården på Ven

 

HVB Gästgården

Är ett boende för nio ensamkommande ungdomar från 15 t.o.m.17 år som söker asyl eller som har fått permanent uppehållstillstånd. Ungdomen som har fått permanent uppehållstillstånd har möjlighet att vara kvar till dagen då hon/han fyller 19 år.

Läs mer om HVB Gästgården 

HVB Villan

Är ett boende för sex ensamkommande ungdomar från 15 t.o.m.17 år som söker asyl eller som har fått permanent uppehållstillstånd. Ungdomen som har fått permanent uppehållstillstånd har möjlighet att vara kvar till dagen då hon/han fyller 19 år.

Villan vänder sig till ungdomar med psykosocial problematik där det finns risk för utanförskap. Grundproblematiken kan vara stressrelaterade symtom och neuropsykiatriska diagnoser.

Läs mer om HVB Villan  

HVB Almgården

Är ett boende för tio ensamkommande barn i ålder 13 till och med 17 år som söker asyl eller som har beviljats uppehållstillstånd. Barn som har beviljats uppehållstillstånd har möjlighet att bo kvar till den dagen då de fyller 19 år.

På Almgården finns 10 platser som är fördelade på två avdelningar med ålderspannet 13 t.o.m 15 år på den ena avdelningen och åldersspannet 16 till 19 år på den andra. Vid behov kan samtliga 10 platser användas för antingen det lägre eller det högre åldersspannet.

Läs mer om HVB Almgården

HVB Länsmansgården på Ven

Är ett skolveckohem beläget på Ven, mitt i Öresund. Här finns plats för 9 elever och intagningsåldern är mellan 10-15 år, med möjlighet till ett tionde skolår.  HVB Länsmansgården är till för elever som tidigare upplevt misslyckande i lärande och/eller i sociala relationer samt för elever som har neuropsykiatriska funktionshinder.

Många av våra elever har en mycket bristfällig skolgång bakom sig och det är inte ovanligt att de har flerårig frånvaro från skolan. Personalen som arbetar i verksamheten har särskild kompetens och erfarenhet av att arbeta med just dessa elever. Alla elever får en kontaktperson som stöttar och följer sin elev samt ansvarar för den huvudsakliga kontakten med vårdnadshavarna.

Läs mer om HVB Länsmansgården


powered by HeliCMS